Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vrije artsenkeuze verdwijnt ‘linksom of rechtsom’

Het kabinet gaat de wijziging in artikel 13 opnieuw indienen in het parlement. Mocht die wet opnieuw de eindstreep niet halen, dan zal het kabinet ervoor zorgen dat het akkoord met de zorgsector toch wordt uitgevoerd.
Vrije artsenkeuze verdwijnt ‘linksom of rechtsom’
Foto: ANP - Martijn Beekman

Dat staat in een brief die premier Mark Rutte afgelopen nacht aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij schrijft dat als de zorgwet onverhoopt opnieuw wordt weggestemd, het kabinet zal overleggen met de Tweede Kamer over hoe het zorgakkoord toch kan worden uitgevoerd. Het zal 'linksom of rechtsom worden geregeld', zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra na afloop van het crisisberaad van VVD en PvdA.

Nieuw voorstel

Rutte vertrouwt erop dat de oplossing recht doet aan de bezwaren die er waren. Het zorgstelsel blijft in de toekomst betaalbaar en de kwaliteit blijft hoog, aldus de premier. Het aangepaste voorstel zal op korte termijn opnieuw worden ingediend in de Tweede Kamer. Het kabinet begrijpt dat binnen het staatsrecht garanties vooraf, van senatoren, niet mogelijk zijn. Mocht het nieuwe voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de eindstreep niet halen, dan zal het kabinet in overleg met de Tweede Kamer bekijken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de afspraken uit het zorgakkoord.

Omzeilen met Algemene Maatregel van Bestuur

Eerder in het Kamerdebat hadden de fractieleiders van de regeringspartijen VVD en PvdA uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om met een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) toch de doelen van de nieuwe zorgwet te halen, mocht die worden weggestemd. Maar Rutte wilde daar niet op ingaan. Hij zei dat hij ervan overtuigd is dat de zorgwet het nu wel gaat redden.

Oppositiepartijen zijn tegen de AMvB. Die beschouwen ze als een list om de Senaat te omzeilen. Staatsrechtelijk is dat onzuiver, vindt de ChristenUnie. Ook de andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP zijn er niet blij mee dat het kabinet zo nodig het parlement wil omzeilen.

Aftreden Schippers was niet aan de orde

Minister Schippers ontkent dat ze de afgelopen dagen heeft gedreigd af te treden als er geen oplossing zou komen voor haar gesneuvelde zorgwet. Ze zei dat vrijdagochtend in het Kamerdebat over de zorgcrisis. Schippers: 'Ik heb geen moment gedacht: hier komen we niet uit. Het was een zoektocht met de PvdA om er samen in het kabinet uit te komen. Je zit hier niet om stoel warm te houden. Ik heb geen moment gedacht: ik ga een beetje wieberen. Ik zal vechten zolang ik kansen zie mijn idealen te realiseren. Ik heb geen moment met mijn portefeuille gezwaaid. Opgeven is niet mijn gewoonte.' Ze ontkende ook dat ze garanties heeft geëist van de drie PvdA-senatoren die tegen haar wet stemden. Ze zei dat ze met hen alleen over de inhoud heeft gesproken.

Een nieuw record

De Tweede Kamer heeft vrijdagochtend op de laatste dag voor het kerstreces een nieuw record bereikt. Het record van de langste vergaderdag dit kalenderjaar werd om 2.42 uur gebroken. De Kamer was op dat moment 16 uur en 27 minuten aan het vergaderen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er in de plenaire zaal een flink deel van de avond geen debat was. Een paar minuten later brak de Kamer een tweede record: niet eerder dit jaar werd er na 2.45 uur nog door gedebatteerd. Het record 'einde vergadering' werd om 05.38 uur op 29 juni 2006 behaald toen het tweede kabinet-Balkenende viel in 'de nacht van Ayaan'. Toen werd er 19 uur en 23 minuten vergaderd.

Drie PvdA-senatoren

De Eerste Kamer verwierp op dinsdag 16 december het wetsvoorstel over de wijziging van vrije artsenkeuze. Voor stemden 33 senatoren, tegen stemden 38. Dat de wijziging niet werd geaccepteerd door het Senaat wordt toegerekend aan drie PvdA-senatoren:  Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst.

Artikel 13

Met de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet was de vrije artsenkeuze op de tocht komen te staan. Nu moeten zorgverzekeraars nog een redelijk deel, zo'n tachtig procent, vergoeden van de nota van een niet gecontracteerde zorgaanbieder. In het nieuwe voorstel had de zorgverzekeraar helemaal niets hoeven vergoeden. Het zou de zorgverzekeraars meer sturingsinstrumenten hebben gegeven. Voor ons als verzekerden zou de vrije artsenkeuze ermee zijn ingeperkt, op zijn minst op financiële gronden.

7 reacties

 • carolatroll

  wat mij zo verbaast is dat het laten verdwijnen van vrije artsenkeuze in tegenstrijd is met het marktmechanisme wat eerst juist is geintroduceerd. Immers het idee was dat burgers meer op basis van kwaliteit en kosten zelf hun zorgverleners konden kiezen, zorgverleners moesten daar meer hun best voor doen. Als dan de zorgverzekeraar uiteindelijk de vergoeding onthoudt is het marktidee dus verdwenen en heeft de patient geen prikkel meer om daar zelf naar te zoeken. Zelfmanagement en de eigen regie, loze kreten dus.

 • f.puijnen

  het zijn allemaal zakkenvullers gr.mg.

 • Seb

  Schandalig! Zijlstra/VVD/PvdA zijn hiermee niet meer democratisch, maar dictatoriaal.

 • mantelen

  Geachte politici, waar blijft de grondwet in deze? Autonomie over eigen lijf en leven houdt ook in dat de burger zelf uitmaakt wie hem/haar helpt. Dat mag een politicus niet eens. Als de regering die kant op wil is men ongrondwettelijk bezig en is het de vraag nog maar of deze regering als democratisch dan wel dictatoriaal moet worden bezien.
  Sterker nog, op basis van de grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens hoeft een burger zich niet eens te laten verzekeren voor ziektekosten.

 • bezorgde

  Het einde van de solidariteit wordt doorgedrukt: weet men wel wat de mensen in het land willen? En hoeveel iedereen over heeft voor goede zorg? Hoe slecht het om gedesillusioneerde en gedemotiveerde artsen te hebben die hele dagen moeten vinken in plaats van te luisteren naar patiënten? De roeping die velen na jaren nog voelen en waarmaken, wordt ondergeschoffeld.

 • FJJ Conijn

  Een zeer kwalijke uitspraak van Zijlstra. Ik kan het niet anders kwalificeren.

 • bresker

  Hier is een herhaling van de geschiedenis gaande.In 1983 vond Lubbers dat het allemaal te duur werd en bevroor alle budgetten in de cure. Ondertussen gingen ook de volgende kabinetten onverdroten voort met het optuigen van de AWBZ(de oude moeder van Lubbers ging toen zeker naar het bejaardentehuis), terwijl wij ten opzichte van het buitenland niet boven de norm zitten met de kosten van de cure.Het probleem zat dus in de kosten van de AWBZ(onbekend in de rest van de E.U, waar nog de onderhoudsplicht volgens het BW geldend is).Met name de VVD had alle belang bij het optuigen van deze wet,welke in eerste aanleg alle vermogensbestanddelen buiten schot liet.

Of registreer u om te kunnen reageren.