Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Geen uurtje-factuurtje voor wijkverpleegkundige’

De bekostiging van de wijkverpleegkundige zal niet gaan via een systeem van ‘uurtje-factuurtje’, maar zal deels gebeuren via populatiebekostiging en uitkomstbekostiging. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS aan de Tweede Kamer in een brief over de aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet.
‘Geen uurtje-factuurtje voor wijkverpleegkundige’

De wijkverpleging gaat vanaf 1 januari 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).  De huidige extramurale AWBZ-functie verpleging en het overgrote deel van de huidige extramurale AWBZ-functie persoonlijke verzorging zullen onder de Zvw-prestatie wijkverpleging vallen. Dat geldt ook voor de medisch-specialistische verpleging thuis, die nu al onder Zvw valt, en taken die vallen onder het programma Zichtbare Schakel, zoals het coördineren en regisseren van de zorgvraag van cliënten. Zorgverzekeraars draaien voor de kosten op, omdat de wijkverpleging in het basispakket komt. Ze mogen wel zelf bepalen of hun verzekerden een verwijzing van de huisarts nodig hebben voor de aanspraak wijkverpleging.

Richtlijnen wijkverpleging

VWS omschrijft de nieuwe Zvw-prestatie verpleging en verzorging als 'zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop'. Het gaat niet alleen om uitvoerende verpleegkundige en verzorgende handelingen, maar ook de coördinatie daarvan, coaching en preventie. De zorg omvat ook ADL-ondersteuning, zoals wassen en aankleden bij mensen bij wie zich een verhoogd risico op een aandoening voordoet. In de praktijk zal dat vooral gaan om kwetsbare ouderen. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen werkt momenteel aan richtlijnen over hoe verpleegkundigen hun werk goed kunnen doen.

Sociale wijkteams

De bedoeling van Van Rijn is om het medische en sociale domein met elkaar te verbinden. De wijkverpleegkundige zal daarom in het sociale wijkteam van de gemeente, of een vergelijkbaar organisatorisch verband, samenwerken met zorgverleners uit de eerste lijn, verzorgenden en maatschappelijk werkers. Ook moet de wijkverpleegkundige intensief samenwerken met huisartsen.

Geen uurtje-factuurtje

De bekostiging van zorgaanbieders zal niet gaan via de huidige systematiek van 'uurtje-factuurtje', schrijft Van Rijn. Hij ontwerpt een financieringsmodel van populatiebekostiging waarin de wijkverpleegkundige geld krijgt voor deelname aan de sociale wijkteams. Ook het signaleren van problemen en preventie-activiteiten worden daaruit vergoed. Daarnaast werkt Van Rijn samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een bekostigingsmodel waarbij er vaste gemiddelde tarieven gelden voor specifieke categorieën cliënten. Verder zal de bekostiging voor een deel gebaseerd zijn op de uitkomsten van de geleverde zorg. Hoe een en ander vorm zal krijgen, is nog niet bekend. Dat werkt VWS samen met de NZa nader uit.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

4 reacties

 • j

  Nee ,maar wel strak houden!

 • FJJ Conijn

  Populatie- en uitkomstbekostiging vallen weliswaar beiden onder de resultaatgeoriënteerde bekostigingssystemen, maar zijn twee heel verschillende subvormen ervan. Zie http://bit.ly/1hQAIO5 en http://bit.ly/1aYFloU (beiden eigen site). Waarbij populatiebekostiging hier in principe helemaal niet toepasbaar is.

  Ook heeft de staatssecretaris het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt door de wijkverpleging toch onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Waar de gemeenten noch de zorgverzekeraars blij mee zijn! En waarmee je afschuiven in de hand werkt, dus de bietenbrug mee opgaat.

  Voor een masterplan Ouderenzorg dat pretendeert de zaken wel goed te integreren, zie http://bit.ly/1d9FqjQ, staatssecretaris.

 • anhjansen2

  Hij ontwerpt een financieringsmodel van populatiebekostiging waarin de wijkverpleegkundige geld krijgt voor deelname aan de sociale wijkteams. Ook het signaleren van problemen en preventie-activiteiten worden daaruit vergoed. Daarnaast werkt Van Rijn samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een bekostigingsmodel waarbij er vaste gemiddelde tarieven gelden voor specifieke categorieën cliënten. Verder zal de bekostiging voor een deel gebaseerd zijn op de uitkomsten van de geleverde zorg.

  -Dit is het antwoord van de Minister; tel de knoppen, tel de variabelen en dat moet allemaal worden geadministreerd. Zie de nieuwe huisartsenbekostiging. Administratieve lasten zullen dus toenemen om meer vrijheid te kunnen krijgen. Logica van VWS/NZa.

 • De Vogelvrije Huisarts

  zonder introductie van weer een kostbaar registratiesysteem?

Of registreer u om te kunnen reageren.