Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Veel vrijheid voor wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundigen bepalen vanaf 1 januari 2015 hoeveel zorg mensen nodig hebben. Deze zorg wordt een aanspraak in het basispakket en komt voor rekening van de zorgverzekeraars.
Veel vrijheid voor wijkverpleegkundige
Foto: ANP Martijn Beekman

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Martin van Rijn vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Van Rijn zegt in een interview met Trouw dat hij de zorg aan huis goed wil regelen, omdat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. De afgelopen jaren is het aantal tachtigplussers verdubbeld en het aantal ouderen dat is opgenomen in verzorgingshuizen is gehalveerd. Dat is deels het gevolg van de strengere toelatingseisen en deels een bevestiging van wat mensen zelf willen, aldus Van Rijn.

Sleutelrol wijkverpleegkundige

Van Rijn ziet een sleutelrol weggelegd voor wijkverpleegkundigen om de zorg aan huis goed te regelen. Zij moeten, net als vroeger, bij de mensen over de vloer komen om te bepalen wat er aan de hand is en aan welke zorg er behoefte is. Ze zullen daarbij intensief samenwerken met huisartsen en apothekers. 'Ik hoop dat er een soort nieuwe eerste lijn gaat ontstaan waarbij huisartsen, verpleegkundigen en apothekers veel meer overleggen en met elkaar samenwerken.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

5 reacties

 • S. de Vreede

  en gaat het niet verder dan zorg? in het kader van de nieuwe Wmo en de decentralisaties zou de wijkverpleegkundige toch een rol hebben tussen de domeinen?

 • Sebastiaan

  In veel berichten worden de termen verpleegkundige en wijkverpleegkundige door elkaar gebruikt. Worden hier alle verpleegkundigen werkzaam in de wijk bedoeld of gaat het om de speciaal opgeleide wijkverpleegkundigen?

 • HendrikvM

  Wie gaat nu met wie in zee. In de chaos die ontstaan is in de wijken met diverse thuiszorg, buurtzorg, mantelzorg, wijkzorg en verpleegzorg, buitelen straks allerlei mensen over de patiënt heen. Indien iedereen aan de slag kan zal het snel over zijn met de 'zorgpot'. Wie bepaalt dat de klacht / beperking zwaar genoeg is dat de één wel en de ander geen zorg krijgt. De 'wijkzuster' is al geruime tijd helaas uit mijn beeld verdwenen. Het is nu een wijkmanager die wel wat personeel heeft voor €8,30. Dan zit ik toch al 25 jaar professioneel in de wijk. Daar werken 10 organisaties die ook wel 'zorg' kunnen leveren.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Eens, het is prima dat de prima gekwalificeerde en vaak doortastende verpleegkundigen maximaal tot hun recht komen; in de afgelopen jaren is de functie inderdaad uitgehold geweest; of betutteld en ingeperkt door doorgeslagen functiegerichte bekostiging of inderdaad veroordeeld geworden tot het werk van de lijnmanager. Blijkbaar raakte de operationele zorg- en dienstverlening bij de client thuis, en een bredere kijk op diens gewone (gezins) situatie ondergewaardeerd, en het (lijn)management overgewaardeerd. Het is mij, Esther Nieuwenhuizen ook overkomen, al ben ik verzorgende en maatschappelijk werker van origine. Helaas lag de invloed niet in het primaire proces, dus wanneer je wilde verbeteren, moest je het management in. Dan oogste je ook waardering en werd je pas werkelijk 'gezien' en 'gehoord'. Jammer want het moet precies andersom zijn; er is niets mooiers dan concreet meebouwen aan een gezond en bevredigend leven met kwetsbare medeburgers, ondanks gezondheidsbeperking! Buurtzorg hou vast dat concept!

  Andere organisaties kunnen dit uiteraard ook mits zij de hele inrichting op een andere leest schoeien. Met klant en medewerker als uitgangspunt, methodische houvast en transparantie op basis van management by ICT.
  Ook Novire werkt momenteel met drie zorgondernemers (op basis van scope nederlands kwaliteitsinstituut) aan best practices op basis van lokaal ondernemerschap met professional en klant/burger in the lead.

 • Willy Gillissen

  Ik ben als wijkverpleegkundige nog nooit weggeweest van het bed van de patiënt. Wat wel waar is dat bij de megalome grote thuiszorgorganisaties de wijkverpleegkundige steeds meer vervangen werd door goedkopere krachten om zo de groei van de managementlagen te bekostigen. De wijkverpleegkundige kreeg daar meer en meer een staffunctie om producten met een hoge vergoeding binnen te halen.

  Ben echt blij met mijn werkgever Buurtzorg Nederland!

Of registreer u om te kunnen reageren.