Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CNV roept senaat op Wmo uit te stellen

Bestuurder Patrick Fey van vakbond CNV Publieke Zaak roept Eerste Kamerleden in een brief op de nieuwe Wmo 2015 te blokkeren. Dat terwijl CNV wel meewerkt aan de sectorplannen voor ontslagen thuiszorgmedewerkers.
CNV roept senaat op Wmo uit te stellen

CNV vraagt om uitstel omdat de bond meent dat er te veel taken in een te korte tijd bij de gemeente komen te liggen. 'Nog afgezien van het krappe budget waarmee gemeenten de meest kwetsbare groepen in onze samenleving moeten gaan ondersteunen, is de korte transitieperiode desastreus. Gemeenten, maar ook zorginstellingen, hebben de tijd nodig om zich gedegen voor te bereiden op een van de meest ingrijpende wijzigingen die ons zorgstelsel de afgelopen jaren heeft ondergaan.'

Abvakabo

In protest tegen de bezuinigingen weigerde concurrerende vakbond Abvakabo FNV mee te werken aan de sectorplannen, ook wel 'Asscher-gelden' genoemd. In deze plannen worden medewerkers die tijdens de decentralisatie ontslagen worden voor een deel van werk naar werk begeleidt. CNV werkt ondanks zijn verzet tegen de nieuwe Wmo wel mee aan de sectorplannen. Fey: 'Over het algemeen zijn werkgevers te goeder trouw, maar vaak rest alleen het middel van ontslag om een faillissement af te wenden. Natuurlijk hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen door de sectorplannen te ondertekenen, maar dit is in dit omvangrijke arbeidsmarktprobleem een druppel op een gloeiende plaat. En we weten allemaal dat er over enkele jaren weer veel vraag zal zijn naar goed opgeleid personeel. Maar het leed is in veel gevallen al geleden.'

Standpunt FBZ

Chris van der Vliet van vakbond FBZ reageert desgevraagd op het signaal van CNV. 'Ik kan me wel vinden in de punten van Fey. De belangrijkste factor is tijd. Om mensen van werk naar werk te begeleiden is extra tijd zeer waardevol. Als je medewerkers voor een langere tijd begeleidt wordt de kans groter dat ze ander werk vinden. Ook de tweede tranche van de Asscher-gelden die nog moet vrij komen kan hierbij helpen.' Wat betreft ontslagen ziet Van der Vliet al veel gebeuren. 'Vooral in de jeugdzorg en jeugd-ggz wordt het nu al precair. Afgelopen week bijvoorbeeld waren alleen al in Gelderland en Overijssel honderd ontslagen per provincie. Er zit daar een element van rechtsongelijkheid in. Sommige instellingen hebben andere solvabiliteitseisen en een ander eigen vermogen waardoor de mogelijkheid om je baan te houden als jeugdzorgmedewerker sterk verschilt per regio.'

4 reacties

 • ppep

  Uitstel zou voor een hele hoop gemeenten intussen een nog veel grotere ramp zijn. Gaat niet gebeuren dus, dat uitstel. Dus CNV, ga aan het werk svp!

 • mvangeel@oikonim.nl

  Een gemeente die zijn strategie op het sociale beleid op orde heeft weet al heel lang, op zijn minst 10 jaar, dat de decentralisatie eraan komt. Zo bv Alphen aan den Rijn en enkele andere gemeenten in de Rijnstreek. Zij zijn al in 2004 gestart met het opzetten van een strategie. Daarbij hebben B&W en gemeenteraden in een goed democratisch proces Participe opgezet, wat goed funktioneert. Gelukkig zijn heel veel gemeenten zo bezig. De vakbonden negeren met hun oproep aan de 1e kamer de democratie in gemeenten. Zij stellen zich paniekerig en onwetend op en brengen door hun houding de continuiteit van het werk in de sociale sector ernstig in gevaar.

 • Teceer

  inderdaad, verwoerd, de landelijke politiek (althans de regeringscoalitie) schuift de verantwoordelijkheid weg naar vooral de gemeenten. en ze wordt daarbij geholpen door (geestverwante) gemeentebestuurders die denken door de uitbreiding van taken zelf meer gewicht te krijgen, maar onvoldoende onderkennen dat hen de middelen zullen komen te ontbreken.

  overigens is het natuurlijk curieus dat veel geld wordt uitgetrokken voor begeleiding 'van werk naar werk', terwijl een effectieve uitvoering van het beleid zal betekenen, dat veel van dat werk zal verdwijnen, of althans niet langer door professionals zal worden verricht. daar immers moeten de gemeenten volgens de WMO vooral aan werken: (onbetaalde) mantelzorg en zorg in familie- en kennissenkring.

 • verwoerd

  is dit nu om de publiciteit te halen? Het lijkt alsof de politiek zich niet meer verantwoordelijk voelt voor de zorg. Afschuiven naar anderen, mn de burgers zelf, die uiteindelijk door de bomen het bos niet meer zien, en een nog grotere eigen bijdrage betalen dat de wettelijk vastgestelde. M.i. is het probleem dat er geen zorgvuldig politiek beleid wordt gedreven. Op heffen van de zorgvoorzieningen is de inzet: en datkan niet meer via de kaasschaaf methode, want er valt niet meer te schaven. Er rest alleen nog de verpakking weggooien.

Of registreer u om te kunnen reageren.