Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Geef sociale wijkteams vrijheid’

Jos de Blok waarschuwt voor institutionalisering van de sociale wijkteams. ‘We zijn opnieuw bezig met het optuigen van bureaucratie, instituties en management. Dat komt de zorg niet ten goede.’
‘Geef sociale wijkteams vrijheid’

Met ingang van 2015 zullen de gemeenten veel zorgtaken op zich nemen. Sociale wijkteams gaan de zorg in de buurt coördineren. Zo'n team bestaat uit verschillende professionals die met elkaar moeten samenwerken om de zorg in de wijk te regelen. De wijkverpleegkundige wordt genoemd als nieuwe zorgcoördinator. Jos de Blok van Buurtzorg Nederland liet eerder al weten dat hij een managementfunctie voor wijkverpleegkundigen niet ziet zitten. 'Het gevaar bestaat dat sociale wijkteams worden geïnstitutionaliseerd. Alles wordt geregeld en vastgelegd. Vervolgens vertraagt de hulp aan mensen, neemt de bureaucratie toe en wordt alles complexer. Het komt de zorg niet ten goede. Zorgprofessionals hebben kennis van zaken en weten het beste hoe mensen geholpen kunnen worden. Wanneer vakmensen de vrijheid krijgen om het probleem op te lossen, leggen zij zelf contact met andere professionals in de buurt. Zo ontstaan automatisch formele en informele netwerken om de zorg te regelen.'

Buurtzorg Jong

Dat deze manier van werken succesvol is, werd opnieuw bewezen in Putten. Daar werd een pilot van Buurtzorg Jong voor gezinszorg succesvol afgesloten. De zorg werd volgens onderzoekers snel en effectief georganiseerd en de deelnemende gezinnen droegen nauwelijks verbeterpunten aan voor de wijkteams. Volgens De Blok schuilt het gevaar in de gefragmenteerde aanpak die veel organisaties hanteren. 'De ene partij ontdekt het probleem, de volgende brengt het in kaart en vervolgens wordt er een expert op afgestuurd. Dat is veel te veel coördinatie, organisatie en dus fragmentatie. Door de expert direct naar een gezin te sturen, wordt sneller hulp geboden. Zij weten precies wat er moet gebeuren en schakelen met andere hulpinstanties als dat nodig is. In de zorg bestaat de neiging om de processen even complex te maken als de problemen waar mensen mee worstelen. We moeten juist vereenvoudigen: regie bij de professional en een afname van bureaucratie en overhead.'

Groei Buurtzorg Nederland

De groei van Buurtzorg Nederland neemt in rap tempo toe. Inmiddels zijn er ruim 700 wijkzorgteams, duizend medewerkers actief in de Buurtdiensten (huishoudelijke hulp) en het recentelijk begonnen Buurtzorg Jong (gezinshulp) en Buurtzorg T (ggz) tellen al meer dan tien teams. De Blok heeft niet het doel om heel groot te worden in Nederland. 'Het gaat mij erom onze manier van werken en bijhorende kennis te verspreiden. We merken dat steeds meer bestaande organisaties onze manier van werken overnemen en de autonomie teruggeven aan de professional. Door het vakmanschap centraal te stellen, kunnen zorgprofessionals zelf besluiten nemen en bijvoorbeeld snel opschalen om escalatie te voorkomen. Dat geldt voor alle onderdelen van Buurtzorg.'

5 reacties

 • Esther Nieuwenhuizen

  Ben het eens met het standpunt dat professionals, werkers in het veld met een methodisch handvat prima zelf kunnen schakelen. Netwerk en ktenpartners vinden ze ''vanzelf'' maar het is goed om dat vooraf (inzet) en tijdens (monitoring) en achteraf (evaluatie werkwijze en resultaat) scherp te hebben. Een referentiekader van verwachtingen en duidelijkheid over rollen en terugkoppeling is wel een vereiste. Maar het moet inderdaad uit het klantproces zelf voortkomen. dat proces geeft de toon aan. Buurtzorg weet dit principe te borgen in haar organisatiefilosofie en met behulp van zelfontwikkelde online tooling. Dit kunnen andere organisaties ook, maar het moet niet van ''bovenaf faciliteren'' zijn/blijven; van ''onderaf'' moet de dienst worden kunnen uitgemaakt. Vraagt om een andere randvoorwaardelijk kader, ook op meso- en macroniveau overigens. Ook het Improvement Model voorziet in het realiseren van een switch; zowel initieel qua inrichting en opbouw, als qua monitoring en toetsing. Het is geschikt voor alle gremia binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Uitgangspunt is dat klant en medewerker (zeker niveau 4 en HBO) prima weten wat er moet gebeuren en als zodanig verslag weten uit brengen.

 • P.J. Visee

  Leuk, die reclame voor Buurtzorg.
  De vraag is of zij gelijk hebben. Natuurlijk moet er weinig management zijn en geen waterhoofden. Natuurlijk willen de old-school-instanties graag dat waterhoofd verplaatsen van de verpleeghuizen naar de wijk, omdat ze de managementstoelen dan bezet kunnen houden. Ik begrijp daarom de vrees voor het waterhoofd ook wel. Het hangt echter af van de manier waarop de zorgleverende bedrijven hun zorg willen leveren en hoe zij deze in hun wijkteams willen organiseren. Wanneer de organisatie op de oude manier wordt opgetuigd, dan kunnen we ervan uitgaan, dat het koplastig wordt. Er is dus een nieuwe manier nodig met echte beslissingsbevoegdheid van de 'wijkzuster' Net als vroeger en net zo als de wetgever het bedoelt. Curadomus Int .gaat dat zo doen. Niet koplastig en met een coördinerende wijkverpleegkundige. Zoals afgesproken en bedoeld.

 • moosmetenez

  'Zo ontstaan automatisch formele en informele netwerken om de zorg te regelen.' Dat is een constatering van iemand die het weten kan: Jos zelf, uit de praktijk. Daaruit spreekt vertrouwen, daar kun je op bouwen - kost ook beroerd weinig. Zo doen mieren en bijen het ook, zwerm-intelligent.

 • bezorgde

  De marktwerking doet er ook geen goed aan. Wanneer er maar een zorgaanbieder is die in vrijheid kan doen wat nodig is, of er lopen er meer elkaar de vliegen af te vangen of juist kartelafspraken te maken.
  Hoe om te gaan met concurrentie in een wijkteam?

 • Teceer

  het basisprobleem is en blijft natuurlijk, dat de financiering van de zorg op wantrouwen gebaseerd is. en dat is, is helaas maar al te vaak gebleken, niet helemaal ten onrechte. niet alleen heeft de financiering nog steeds veel perverse prikkels voor met name zorgaanbieders, de regelingen zijn bovendien zo complex dat er volop ruimte is voor dubieuze adviseurs en begeleiders.

  Buurtzorg heeft weliswaar laten zien, dat zorg op basis van vertrouwen heel direct werkt, maar de bureaucratie van overheden en verzekeraars wil daarmee geen genoegen nemen.

Of registreer u om te kunnen reageren.