Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dreigende concurrentie door gemeenten

Zorgaanbieders vrezen oneigenlijke concurrentie door gemeenten. In de nieuwe Participatiewet worden gemeenten geprikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Werkgeverskoepel ActiZ benoemt het risico dat gemeenten dit zullen doen door hen bijvoorbeeld in te zetten als huishoudelijke hulpen.
Dreigende concurrentie door gemeenten

Volgens woordvoerder Bernadet Naber van ActiZ zijn er nog niet heel veel concrete meldingen binnengekomen dat gemeenten daadwerkelijk arbeidsgehandicapten inzetten voor de uitvoering van zorgtaken. 'Dat kan ook nog niet want de gemeentelijke aanbestedingen zijn pas net van start gegaan. Maar het kan best zo zijn dat gemeenten in hun Wmo-bestekken al plannen opnemen waarin gemeentebedrijven zorg verlenen. Dat kan hen namelijk behoorlijk wat profijt opleveren, ook qua tarief. Ook al mag dat officieel niet de reden van gemeentelijke uitvoering zijn.'

Transitiecommissie

In de Eerste Kamer is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) al ingaan op dit potentiële gevaar. Volgens hem is de Wet Markt en Overheid onverkort van toepassing. Dat betekent dat gemeenten een eigen overheidsbedrijf niet mogen bevoordelen ten opzichte van andere aanbieders. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze voorschriften.

ActiZ wil het niet laten afhangen van ACM-toezicht en zal zelf een oog in het zeil houden. 'Wij willen er zeker van zijn dat er tijdens de transitie gespeeld wordt op een level playing field', aldus Naber. 'Dus hier gaan we zeker op monitoren. Temeer om eventuele signalen door te kunnen geven in het zogenoemde cockpitoverleg met het ministerie of aan de nog te vormen transitiecommissie.'

Signalen

Naast monitoren op oneigenlijke concurrentie verzamelt ActiZ de komende maanden ook signalen over te grote tariefkortingen, te lage opleidingseisen en alle andere klachten van aanbieders bij contracten en aanbestedingsrondes in de transitie.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

4 reacties

 • ronalddemeij

  Gaat het er om dat we twee maatschappelijke problemen aanpakken: kansen voor arbeidsgehandicapten vergroten en maatschappelijke zorg door de gemeente betaalbaar houden of gaat het om een 'level playing field'. Wat een onzin die marktprietpraat uit aanbieders land. Totaal niet van deze tijd en kern van de noodzakelijk transformatie van ons zorgstelsel.

 • Marjo

  Mensen krijgen hulp bij het huishouden, omdat ze dit zelf niet meer aan kunnen. In de loop van de jaren zijn, door alle arbo-regels, veel huishoudelijke taken aangepast of zelfs geschrapt. En dan gaat het nou net om de taken, die de mensen zelf niet meer kunnen. Hierdoor is het vaak al niet meer zo schoon, als je zou mogen verwachten.
  Als arbeidsgehandicapten ingezet moeten worden, die zelf lichamelijk minder belastbaar zijn, zullen de taken nog verder aangepast moeten worden, omdat ze anders overbelast raken. met vervuiling tot gevolg.
  Andere arbeidsgehandicapten hebben continu aansturing nodig, wat in een huiselijke situatie mi niet te realiseren is. Begeleiding 1op1 levert zeker geen besparing op.
  Arbeidsgehandicapten mee laten draaien in een groep is heel goed mogelijk, omdat tekortkomingen hier opgevangen kunnen worden. Maar daar waar individueel gewerkt moet worden, is dat niet mogelijk.

 • P.J. Visee

  Ik ben vóór een inzetten van gehandicapten op alle fronten, omdat deze mensen een zeer bijzondere inbreng en andere -daarmee bedoel ik dus geen slechtere!- inzichten hebben.
  Ik kan me echter niet voorstellen, dat de inzet van deze mensen tot een grotere concurrentie zou kunnen leiden. De zorgleveranciers zoeken hier spijkers op laag water.
  De gemeenten kunnen wel hun kansen waarnemen ook deze, bijzondere, mensen in te zetten, maar dat hoeft niet, of misschien wel juist niet, daar te zijn, waar regulier werk wordt verricht.
  Bij ons zijn gehandicapten welkom!

  Peter Jan Visee, Curadomus

 • het kan beter

  Concurentie van arbeidsgehandicapten uit eigen gemeente is juist goed. Vwb zorgaanbieders doe alleen zaken met lokale aanbiedieders die meedenken/doen aan tegenprestatie.

Of registreer u om te kunnen reageren.