Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ontslaggolf in zorg blijft uit

Van een ontslaggolf in de zorg is nog geen sprake. Uitkeringsinstantie UWV heeft tot nu 500 ontslagaanvragen gehad in 2014. Wel verdwenen er In de zorg in 2014 al 16.000 banen.
Ontslaggolf in zorg blijft uit
Foto: ANP

De zorg is niet meer de banenmotor die het de afgelopen jaren was. Integendeel, het aantal banen in de zorg krimpt. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) nam het aantal banen in 2014 tot nu toe met 16.000 banen af. In geen enkele andere sector was de daling zo sterk.

Nog geen ontslaggolf

Maar van de voorspelde ontslaggolf is nog niet veel te merken. Uitkeringsinstantie UWV heeft in 2014 nog maar 500 aanvragen voor ontslag ontvangen. Hoe valt dat te rijmen met het banenverlies van 16.000? Een deel van de ontslagen volgt niet de route via het UWV, geeft een woordvoerder van de uitkeringsinstantie als verklaring. Die gaat via de kantonrechter of vindt plaats via wederzijds goedvinden. Zo ontslaan zorginstellingen medewerkers en bieden ze hen aan om als zzp'er verder te gaan. 'Daar hoeven ze niet mee akkoord te gaan. Maar velen doen dat toch, want ze zien ook hoe beroerd de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, met name in de thuiszorg. Het alternatief is vaak ontslag op langere termijn.'

Banenverlies langs andere routes

Piet Hein van Mulligen, topeconoom van het CBS, bevestigt deze verklaring. De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op informatie die bedrijven en instellingen bij de fiscus inleveren. 'Niet iedereen die zijn baan verliest, heeft recht op een uitkering. Veel jonge mensen hebben niet lang genoeg gewerkt om recht te hebben op een uitkering. Dat hangt van je arbeidsverleden af. Het kan ook zijn dat mensen die hun baan kwijt raken ander werk vinden.' Dat zorginstellingen zich voorbereiden op slechte tijden, is voor Van Mulligen wel duidelijk. 'Het banenverlies komt ook tot stand door vacatures niet op te vullen als mensen met pensioen gaan of als tijdelijke contracten aflopen.'

Personeel vertrekt vrijwillig

Ook de vakbond CNV Publieke Zaak merkt in de praktijk dat de gang naar het UWV vaak niet nodig is. Volgens regiobestuurder Midden-Nederland Karin Kaspers vertrekt een deel van het personeel vrijwillig zodra een werkgever heeft aangekondigd dat er banen moeten verdwijnen. 'Ze vinden een andere baan of gaan verder als zzp'er. Er is ook een ouderenregeling voor mensen ouder dan 62 jaar, zodat die in feite met vervroegd pensioen gaan. Ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat er geen ontslagen meer nodig waren als we een Sociaal Plan gingen afspreken. In de thuiszorg raken mensen ook uit beeld omdat ze onder de CAO Schoonmaak gaan vallen of in een alfahulpconstructie komen.'

Wmo-aanbestedingen

Dat er veel mensen zullen worden ontslagen in 2014 lijkt wel waarschijnlijk. Die komen op het moment dat thuiszorginstellingen uitsluitsel krijgen over de Wmo-aanbestedingen waaraan ze meedoen. Zo lang de aanbesteding loopt, heeft indienen van ontslagen via het UWV geen zin. Dat ondervond Zorggroep Alliade onlangs. Die thuiszorginstelling kreeg van het UWV te horen dat er eerst duidelijkheid moet komen over de aanbestedingen. Als thuiszorginstellingen buiten de boot vallen of kunnen aantonen dat ze veel omzet gaan verliezen, dan kunnen ze alsnog de gang naar het UWV maken.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd te hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg. Bekijk het dossier

6 reacties

 • no-profile-image

  Anne

  Grote zorginstellingen hebben jaren lang een te grote broek aan gehad. Daar heeft de overheid aan meegewerkt door een oud systeem te lang in stand te willen houden en nu moeten we als maatschappij, gezamenlijk, daarvan de consequenties aanvaarden.

  Het is te makkelijk om te roepen dat het alleen de werkvloer betreft, ik ken uit mijn persoonlijke omgeving een instelling die juist in de managementlaag schrapt en een andere zorginstelling die juist in de staf en 'nice 2 have' functies schrapt. Niet dat die nice 2 have geen goed werk deden, maar als er jaren lang geld is uitgegeven aan onderdelen die niet in de basiszorg thuishoren, zal dat er nu uit moeten.

  Daarnaast vinden er technologische ontwikkelingen plaats, waardoor er (in algemene zin) minder werk beschikbaar is, op termijn ook in de zorg. Het probleem is dus breder dan alleen de zorg. Er moet een totaal nieuw systeem komen voor werk. Bijv. iedereen een basisloon (werk of geen werk) en dan veel mensen minder uren werken dan nu, is aanvulling op basisloon. Alles maar willen houden zoals het was, is ook geen optie. Andere invulling van zorg, is minder geld. Minder geld is minder banen.

 • herta

  Vergist u zich niet Het banenverlies in de zorg is al groot, maar gaat dramatische vormen aannemen. Als medewerker binnen een grote zorgorganisatie zie ik het inderdaad zoals in dit artikel beschreven staat op dit moment gebeuren. Geen enkele vacature wordt meer ingevuld, of je nu gewoon regulier uit dienst gaat, of met regulier pensioen, of met de eigen 60+ regeling van de instelling met pensioen gaat, of door opheffing van diensten en afdelingen zelf uit dienst gaat, of geen leerlingen meer aanneemt; dan heb je als instelling al een rigoureuze flinke slag geslagen. En dat laatste restje gaat via de kantonrechter of het UWV. Die laatste stap is overigens ook pas de logische laatste stap, omdat die partijen standaard niet meer mee werken aan ontslag. Dus worden de instellingen zelf wel 'creatief met kurk'. Niet in de laatste plaats door cliënten zelf te laten betalen voor AWBZ vergoedingen ....
  Wat aan personeel overblijft moet zich uit de naad werken (als je d'r nog zin of plezier in hebt). Maar hoelang dat goed gaat ...? De IGZ zal het druk krijgen met allerhande calamiteitmeldingen van boze cliënten en verwanten. Dat leid dan bij de IGZ gelukkig weer tot een banengroei. Dat dan weer wel.

 • IKKE

  Hoogervorst, Klink Schippers bedankt voor het behandelen van mensen alsof het auto onderdelen zijn. U heeft zelf gelukkig genoeg geld.

 • het kan beter

  500 ontslagen ménsen in de zorg is media campagne. De Overheid stimuleert 'zwart werken' dat betekent minder belasting - meer toeslagen. Geen grip op werken en het is de afbraak vh zorgbestel en nog veel armoede creeeren. Het zijn de lage functies die gepakt worden.Over de hele breedte van samenleving. Dit is het begin van chaos, verveling en maatschappelijke onrust.

 • Teceer

  en een ander deel van de verklaring is wellicht te vinden in de aangekondigde aanscherping van de beoordeling van ontslagaanvragen door het UWV zelf: zorgaanbieders wachten wellicht liever tot ze een meer harde onderbouwing van hun aanvraag kunnen leveren, ondanks het gegeven dat het ontslag daardoor later in zal gaan. en misschien zijn sommigen door de 'toezeggingen' vanuit het kabinet ook wel in slaap gesust.

 • alphatrots

  Dat de golf aan ontslagen uitblijft hadden wij al voorspeld. De ontslagen treffen namelijk vooral de alphahulpen en die worden niet aangemeld bij het UWV. De 75 miljoen van VWS en SZW zijn voor deze groep niet beschikbaar. De oijn komt dus zeer eenzijdig bij één enkele doelgroep te liggen.

Of registreer u om te kunnen reageren.