Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nieuwe cao thuiszorg een feit

De vakbonden Abvakabo FNV, NU’91, FBZ en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben vannacht een onderhandelaars-akkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). In de cao staan onder andere afspraken over loonstijging van in totaal 2,05 procent.
Nieuwe cao thuiszorg een feit
Foto: ANP FOTO Bart Maat

De loonsverbetering van in totaal 2,05 procent bestaat uit een eenmalige uitkering per 1 januari 2015 van 0,25 procent van 12 maal het maandsalaris van januari 2015; een algemene loonsverhoging per 1 maart 2015 van 1,5 procent en een verhoging van 0,3 procent per 1 januari 2016.

Flexibel werken

Ook hebben de werknemers en werkgevers overeenstemming bereikt over de werktijden. Zo hebben de partijen afgesproken dat nulurencontracten alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten zullen worden. Voor de min/max contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen. Alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen een contract met vast aantal uren aangeboden en alle huidige medewerkers met een min/max contract krijgen zoveel als mogelijk een contract met een vast aantal uren aangeboden.

Alfahulpen

Medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, krijgen dat in stappen weer terug. De partijen hebben tevens een minimum salarisschaal bepaald voor de hulp bij het huishouden. Of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen is bij uitvoering hiervan van belang. Hiermee willen de cao-partijen een einde maken aan de druk op de tarieven in de Wmo. Partijen hebben er daarom vertrouwen in dat het Kabinet een Algemene Maatregel van Bestuur uitvaardigt die stelt dat deze cao gehanteerd dient te worden. Verder wordt bij overname van huishoudelijk personeel na een Wmo gunning, de nieuwe werkgever verplicht om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.

Samen

In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. Cao-partijen hebben ten slotte ook afgesproken deze oplossing samen te gaan zoeken.
Historie
De cao voor de VVT is een grote cao voor 430.000 medewerkers in de zorg. De vorige cao-onderhandelingen liepen mis waarna Abvakabo en BTN kortstondig een eigen cao vvt hadden. Nu is er enkel nog maar deze cao 2015.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd te hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

2 reacties

  • ppep

    Een heel mooi onderhandelingsresultaat van de bonden.

  • B21

    En dit moet een verbetering voorstellen ? Lachwekkend en beschamend zeker als men het afzet tegen de salarissen in de hogere regionen.

Of registreer u om te kunnen reageren.