Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

OR hindert fusie DBC Onderhoud en NZa

De bestuurlijke fusie per 1 januari 2015 is niet doorgegaan.
OR hindert fusie DBC Onderhoud en NZa

Fusie

Oorspronkelijk was het de bedoeling om DBC Onderhoud tijdelijk als zelfstandig rechtsorgaan te laten functioneren binnen de NZa, alvorens daar volledig in op te gaan. De directeur van DBC Onderhoud moest daartoe zijn functie al op 1 januari afstaan aan de huidige bestuursvoorzitter van de NZa. De OR van DBC Onderhoud ziet daar het nut niet van in. Bovendien stelt de OR onvoldoende zicht te hebben op een goede overdracht van de werknemers en hun arbeidsvoorwaarden. Naar verwachting is de ingangsdatum van de fusie en de installatie van een nieuw bestuur op1 mei 2015. De voorzitter van de OR wil niet inhoudelijk reageren.

Dbc's

Met DBC Onderhoud krijgt de NZa ook het beheer over alle data van ziekenhuizen en ggz-instellingen. DBC Onderhoud krijgt alle gegevens op detailnivo over de geproduceerde dbc's. Alle aangeleverde data gaan door de streng beveiligde 'grouper', waarna er een zorgproduct  uitkomt. De NZa stelt de prijzen vast. Hoe zwaarder het product, des de hoger de prijs die de instelling kan ervoor kan vragen.

DBC Onderhoud

Als DBC Onderhoud straks niet meer bestaat, vallen deze data rechtstreeks onder de NZa. Verschillende Tweede Kamerleden hebben hier al kritiek op geuit. Zowel CDA als PvdA pleiten voor een onafhankelijk databeheerder want de NZa is een belanghebbende partij. Daar komt bij dat een deel van de data eigendom is van de zorginstellingen. Binnenkort volgt hierover een Kamerdebat.

VWS

Minister Schippers onderschreef de oorspronkelijke plannen waarin DBC Onderhoud als zelfstandig rechtspersoon onder formele zeggenschap van de NZa zou doorgaan. 'Alleen zo kan de NZa de noodzakelijke werkzaamheden uit hoofde van de publieke verantwoordelijkheid van de NZa voor de DBC systematiek eenduidig organiseren en kan er een heldere verantwoordelijkheidsverdeling ontstaan tussen publieke en private partijen voor de ontwikkeling en het beheer van de DBC systematiek', liet zij in oktober 2013 weten. Het nieuwe transitieplan van de NZa en DBC Onderhoud ligt nu bij VWS.

NZa

Volgens de NZa was het altijd al de bedoeling dat DBC Onderhoud in zijn geheel op gaat in de NZa. Sinds 2014 vormt het NZa-bestuur al de raad van toezicht van DBC Onderhoud. De publieke taken gaan op 1 mei over naar de NZa, DBC Onderhoud stoot de private taken af. De woordvoerder voegt hieraan toe dat de NZa-data gebruikt tot nut van het algemeen: daardoor kan de NZa goede tarieven opstellen. De woordvoerder benadrukt dat de NZa de ict-systemen goed heeft beveiligd zodat niet iedereen er zomaar in kan: 'Wij hebben daar het afgelopen jaar natuurlijk enorm in geïnvesteerd.'

Bestuur

De NZa krijgt straks een driehoofdig bestuur. Deze bestuursleden zijn nog niet bekend. Ze worden gekozen door VWS-minister Schippers. Zij bepaalt ook uit hoeveel bestuursleden het bestuur zal gaan bestaan. De commissie Borstlap, die de NZa evalueerde, adviseerde een driehoofdig bestuur.

3 reacties

 • lbaas

  Knap hoe ook op zo'n hoog echelon in de besturing van de zorg niet geleerd wordt van de historie. De klok wordt 30 jaar teruggedraaid. Nu alleen nog de zorgverzekeraars terug in hun hok.

 • mEERSMA

  Moet deze fusie ook door de NZa-fusietoets? Lijkt me wel goed, ik hoop dat de NZa goed onderzoekt of DBC onderhoud het oordeel van de OR overtuigend en beargumenteerd meeweegt in de besluitvorming tot concentratie....

 • Teceer

  eens te meer laat dit bericht zien, hoe onzalig de ingeslagen weg kan uitpakken. de NZa is ooit opgericht als uitvoerder van het overheidsbeleid, maar lijkt nu door onze politici als tegenstander te worden ervaren. de Kamer doet er beter aan een meer actieve rol naar de overheid terug te halen.

  en terwijl de NZa nog herstellende is van de Gottlieb-crisis, krijgt zij het wankele DBCstelsel onder haar hoede. timing is alles!

Of registreer u om te kunnen reageren.