Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dichterbij snijdt strategisch in management

Gehandicaptenzorgorganisatie Dichterbij heeft na advies van de medezeggenschapsraad het besluit genomen om het management in de zorg te reduceren. 21 managers zijn boventallig geworden. Daarmee neemt het management af van 51,5 fte’s naar 32,3 fte’s.
Dichterbij snijdt strategisch in management
Foto: ANP XTRA Roos Koole

De reductie in management volgt uit de strategische koers die Dichterbij in september 2013 heeft vastgesteld. Woordvoerder Mascha Weijers legt uit. 'Met het oog op de transitie hebben wij twee jaar geleden ervoor gekozen om ons op specialistische zorg met verblijf en specialistische en forensische zorg te richten. Onze extramurale tak hebben we overgedragen aan een aparte joint venture waarin we binnenkort samen met Assist zullen participeren. De beslissing om met minder managers verder te gaan heeft echter niet direct te maken met het afstoten van extramurale zorg. Die stap is eerder ingegeven door de te verwachten krimpende aantallen patiënten in de Wet langdurige zorg (Wlz).'

Klappen op het hoofdkantoor

Landelijk zijn er twee trends van invloed op de aantallen klanten in de Wlz. De eerste is het feit dat ten gevolge van het overheidsbeleid en de participatiemaatschappij minder mensen in instellingen wonen. En de tweede trend is dat mensen minder vaak ervoor kiezen om hun kinderen buiten de eigen regio in zorg te laten nemen. 'Deze trends zijn al jarenlang zichtbaar en met deze reorganisaties hebben wij onze bedrijfsvoering erop aangepast', zegt Weijers. 'Het doel is dat we een personeelsformatie hebben die past bij onze cliëntenpopulatie. We hebben onlangs het peilmoment gehad met het zorgkantoor en daaruit blijkt dat we voor dit jaar een 'matchend' personeelsbestand hebben. Mogelijkerwijs zullen we dat de komende jaren nog af en toe moeten bijstellen. Een tweede doel is om met zo min mogelijk overhead te werken. We hebben niet alleen gesneden in het aantal managers, maar ook in ondersteunende diensten als ICT en HRM. Hierdoor zijn de klappen allemaal op het kantoor gevallen en vrijwel niet onder het zorgverlenend personeel.'

Eigen regie

Op papier is de reorganisatie van Dichterbij voor een groot deel afgerond met de laatste ontslagronde. 'In de praktijk zitten we er natuurlijk middenin', aldus Weijers. 'Minder managers betekent meer zelforganisatie. Dichterbij wil werken met zelforganiserende teams om optimaal te kunnen inspelen op alle veranderingen. Medewerkers krijgen meer regelruimte en minder management past daarbij. De ontwikkeling naar zelforganisatie kost echter tijd. Dat moet nog vorm krijgen bij de meeste mensen. De overgebleven managers hebben meer mensen in hun teams en van medewerkers wordt dus meer eigen regie verwacht. Daarom zijn we intern gestart met een leiderschapsprogramma dat de komende tijd nog volop zal draaien.'

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.