Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Toename bureaucratie dreigt in wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen krijgen te maken met veel bureaucratie als het nieuwe bekostigingssysteem onvoldoende gebruikmaakt van het classificatiesysteem. Daarvoor waarschuwt Actal, Adviescollege toetsing regeldruk, in aanloop naar het rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor VWS op 21 september.
Toename bureaucratie dreigt in wijkverpleging
Foto: iStock

Voor de verpleging en verzorging van patiënten die thuis wonen, komt een nieuw bekostigingssysteem. Voor de bekostiging kan de informatie uit het classificatiesysteem worden benut, stelt Actal. Lili Doude van Troostwijk, collegelid van Actal: 'Hierin gaat de wijkverpleegkundige toch al het eigen professioneel handelen registreren. Dat moet voldoende zijn. Dit systeem mag niet worden vervuild met gegevens die uitsluitend voor de bekostiging van belang zijn.'

Nieuw bekostigingssysteem

De overheveling van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet veroorzaakt een wijziging in de bekostigingssystematiek van de wijkverpleegkundige. De vergoeding op uurbasis past daar volgens het kabinet niet meer in. Als alternatief noemt Actal het gebruik van informatie die de wijkverpleegkundige toch al vastlegt in het nieuwe classificatiesysteem. 'Groot voordeel hiervan is dat het geen extra administratieve handelingen van de wijkverpleegkundige vraagt. Bovendien is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie erbij gebaat. Eerder onderzoek van Actal liet al zien dat verpleegkundigen vanuit hun professionaliteit gewend zijn om hun handelen vast te leggen. Zij ervaren dit niet als regeldruk. Dat geldt echter niet voor het registreren van extra gegevens die louter de bekostiging dienen', aldus Doude van Troostwijk.

Classificatiesysteem

De voordelen van een koppeling tussen het bekostigings- en classificatiesysteem zijn legio, volgens Actal. De betrouwbaarheid van gegevens neemt toe, upcoding en overregistratie worden beperkt, evenals de extra administratieve handelingen en de merkbare regeldruk voor wijkverpleegkundigen neemt af.

Goed, volledig en betrouwbaar

Uit eerder onderzoek naar de regeldruk onder verpleegkundigen in ziekenhuizen door Actal blijkt dat verpleegkundigen geneigd zijn om gegevens over eigen handelen volledig, goed en betrouwbaar te registreren. 'Zij zien dit als onderdeel van hun professionaliteit. En dit registreren ervaren zij niet als regeldruk. Naar verwachting hebben wijkverpleegkundigen eenzelfde opvatting van professioneel handelen. Ook voor hen zal gelden dat zij het vanzelfsprekend vinden om hun eigen handelen nauwgezet te registreren.'

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.