Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Buurtzorg wil doen wat TSN niet lukte

Buurtzorg Nederland wil de huishoudelijke hulp van TSN overnemen. Jos de Blok denkt deze zonder verlies te kunnen uitvoeren én medewerkers een cao-loon te kunnen bieden. ‘Het is een kwestie van anders organiseren.’
Jos_450.jpg

TSN verkeert sinds november in surseance van betaling. Volgens een brief van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS onderhandelen de curatoren met gemeenten over mogelijke overnamekandidaten. Een van de kandidaten is Buurtzorg Nederland dat de 40.000 klanten en 12.000 medewerkers van TSN wil overnemen en onderbrengen in een aparte stichting: Familiehulp.
TSN ging in zijn plannen voor 2016 uit van een verlies van tien miljoen euro op de huishoudelijke hulp. Bij die berekeningen was uitgegaan van de loonsverlaging van 12,50 naar 10 euro per uur. De rechter haalde daar in september een streep door. Kortom, het verlies van TSN zou nog hoger zijn uitgekomen.

Huishoudelijke hulp anders organiseren
Buurtzorg-directeur Jos de Blok denkt de huishoudelijke zorg wel zonder verlies te kunnen uitvoeren en de zorgmedewerkers volgens de cao ‘een fatsoenlijk inkomen’ te geven. Het is volgens hem een kwestie van anders organiseren. Schoonmaakbedrijven hebben in zijn optiek een te enge opvatting van wat huishoudelijke hulp inhoudt. ‘Huishoudelijke hulp is veel meer dan alleen maar schoonmaken’, zegt De Blok. ‘Het draait om ondersteuning geven bij het huishouden, zodat mensen weer meer zelfredzaam worden. We willen het vakmanschap van de zorgmedewerkers centraal stellen, net zoals we dat bij Buurtdiensten doen. De zorgmedewerkers proberen ook om het sociale netwerken van mensen meer te betrekken bij de huishoudelijke zorg. Als je op deze manier werkt, zijn mensen korter in zorg en is er minder professionele zorg nodig. Onze teams leveren gemiddeld 30 procent minder uur zorg dan andere thuiszorgorganisaties.’

Vakmanschap de ruimte geven
Buurtzorg verwacht 50 procent minder overheadkosten te maken dan TSN. In de werkwijze van Buurtzorg is geen plek voor managers die de planning en de organisatie voor de teams doen. De 250 TSN-mensen in die functies zal Buurtzorg dan ook niet overnemen. ‘Wij geven het vakmanschap de ruimte. Bij ons werken de teams zelfstandig. De teamleden regelen hun werkzaamheden samen. Wij ondersteunen ze met slimme ict. Op deze manier krijgen de mensen weer plezier in hun werk. Dat zien wij bij Buurtdiensten. Het ziekteverzuim bij TSN is 11 procent. Wij denken dat we dat kunnen terugdringen.’

Overleg met gemeenten
Maar Buurtzorg heeft wel tijd nodig om de verliezen van TSN te verminderen. De oud-TSN-medewerkers moeten zich eerst de Buurtzorg-werkwijze eigen maken. De Blok gaat er in zijn plan vanuit dat gemeenten daarbij de helpende hand bieden door een beroep te doen op de innovatiegelden voor de Wmo. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS trekt daarvoor 200 miljoen euro uit in 2016. In de jaren daarna loopt dat op tot 300 miljoen euro. In het reddingsplan van De Blok gebruiken gemeenten in 2016 5 miljoen euro van deze middelen. TSN is actief in 307 gemeenten. Die beslissen zelf welke zorgaanbieders het werk van TSN overnemen, in geval van een faillissement. De Blok probeert gemeenten te overtuigen van zijn reddingsplan. Hij heeft vorige week zijn plannen toegelicht en gaat daar deze week mee verder. De Blok rekent erop dat gemeenten zich houden aan de code verantwoordelijk marktgedrag en tarieven hanteren die uitgaan van de cao.

Of registreer u om te kunnen reageren.