Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgaanbieders huiverig voor thuishulpcode

Steeds meer gemeenten ondertekenen de code voor fatsoenlijke inkoop thuiszorg. Maar onder de 85 ondertekenaars zitten nog maar 9 thuiszorgaanbieders. ‘Ze hebben moeite met goed werkgeverschap.’
Doekle_Terpstra1 - fotograaf Ivo Geskus_450.jpg
Doekle Terpstra, opsteller van de thuishulpcode. - Foto: Credit: Ivo Geskus

‘Het “zwaan-kleef-aan”-effect werkt’, zegt Doekle Terpstra, die in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vorig jaar de thuishulpcode heeft opgesteld. De code moet voorkomen dat de thuiszorg echt uit de bocht gaat vliegen. ‘Steeds meer gemeenten en zorgaanbieders doen mee.’ Bij de lancering in augustus 2015 waren er ruim twintig partijen die de code ondertekenden. Daarbij zaten wel grote gemeenten als Amsterdam, Den haag en Utrecht. Op 5 december 2015 stond de teller op 59. Inmiddels zijn er 85 partijen die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning hebben ondertekend. Gemeenten en zorgaanbieders die meedoen, beloven de kwaliteit van de thuiszorg op peil te houden.

Code niet verplicht
Terpstra, lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein, is optimistisch. Hij verwacht dat er steeds meer draagvlak komt voor de code. Zeker na het akkoord dat Van Rijn begin december heeft gesloten met vakbonden en gemeenten over de thuiszorg. ‘Het kwaliteitskader van de code komt in de Algemene maatregel van bestuur die de staatssecretaris maakt. In feite zegt van Rijn daarmee: “Gij zult de code accepteren”. Maar hij legt de code niet verplicht op. De code werkt alleen als bestuurders ondertekenen vanuit een intrinsieke motivatie.’

Maar ook niet vrijblijvend
Maar hebben gemeenten wel voldoende middelen om tarieven vast te stellen waarmee zorgaanbieders hun werknemers volgens de cao kunnen betalen? ‘De rijksoverheid gaat geen landelijke tarieven vaststellen, dat is aan gemeenten. Ondertekenaars zeggen wel dat ze bij de zorginkoop de arbeidsvoorwaarden in de cao verpleging en verzorging respecteren, zodat die de lonen in de cao kunnen hanteren. Dat is niet vrijblijvend. Met hun handtekening committeren ze zich aan een sociaal verantwoorde politiek.’

Zorgaanbieders huiverig
Opvallend is dat onder de 85 partijen maar 8 zorgaanbieders zitten. Dat zijn Cordaan, Tzorg, Vierstroom, TSN Thuiszorg, ThuiszorgInHolland, Vérian, Zorgkompas en Opella. Terpstra: ‘Werkgevers lijken moeite te hebben om te tekenen voor goed werkgeverschap. Het zou goed zijn als de sector daar zelf een keurmerk voor opstelt.’

Openbreken contracten
De brancheorganisaties voor werkgevers (ActiZ) en gemeenten (VNG) zijn gepasseerd bij het opstellen van de code, om het debat niet in een belangenstrijd te laten verzanden. Terpstra: ‘We wilden alleen partijen aan tafel die de urgentie aan den lijve voelen en die intrinsiek gedreven zijn. Daarom hebben we de code ook snel, in drie maanden, kunnen maken.’ ActiZ stond ook buitenspel bij het akkoord begin december en is daar kritisch over. Het echte probleem in de Wmo wordt er niet mee opgelost: dat gemeenten de Wmo onder de kostprijs aanbieden. De AMvB die Van Rijn maakt, zal pas in 2017 in werking treden en dat is te laat. De enige oplossing is dat gemeenten hun contracten voor 2016 openbreken, stelt ActiZ in een eerdere reactie op het Zorgakkoord.

Of registreer u om te kunnen reageren.