Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CZ passeert wijkverpleegkundigen met nieuw pgb-beleid

Zorgverzekeraar CZ volgt nieuw, afwijkend beleid voor het persoonsgebonden budget (pgb) in de zorgverzekeringswet. In plaats van alle hbo-wijkverpleegkundigen een indicatie voor een pgb te laten geven, wijst de verzekeraar twee voorkeurzorginstellingen per regio aan die pgb’s mogen indiceren. Wijkverpleegkundigen die niet bij deze voorkeursorganisaties werken, raken daardoor de regie over hun pgb-klanten kwijt.
cz.jpeg

Woordvoerder Els Potma van CZ vertelt dat de verzekeraar recent is overgestapt naar nieuw beleid omdat in 2015 veel misging na de overheveling van het pgb naar de Zvw. ‘Na de overheveling is besloten dat de wijkverpleegkundige de indicatie stelt voor het pgb. Zij geeft de indicatie af aan de cliënt. Die voegt daaraan verdere benodigde informatie toe en dient alles bij de zorgverzekeraar in. Maar omdat dit proces pas laat duidelijk werd, was er voor wijkverpleegkundigen onvoldoende tijd zich op deze extra taak in te richten. Sommigen wisten niet dat ze opeens mochten indiceren en er was in de bemensing ook geen rekening gehouden met deze extra taak. Zorgaanbieders hadden bijvoorbeeld niet al extra personeel kunnen aannemen. Dit zorgde voor een onwenselijke situatie voor iedereen: de wijkverpleegkundige en haar werkgever, de cliënt en de zorgverzekeraar. Dit jaar doen we het dus anders.’

Shopgedrag
De nieuwe lijn van CZ is dat per regio twee zorginstellingen met wijkverpleegkundigen in dienst aangewezen zijn om de indicatiestelling te doen. ‘Dit neemt de problemen van vorig jaar weg omdat iedereen nu weet waar hij aan toe is’, zegt Potma. ‘Het zorgt ervoor dat nu duidelijk is wie er indicaties stelt. Vorig jaar moest de verzekerde zijn wijkverpleegkundige vaak uitleggen dat er ook een pgb mocht worden geïndiceerd, had de verpleegkundige geen tijd en konden mensen geen andere indicatiesteller vinden. Dit zorgde voor heel veel ongemak bij de cliënt die soms weken moest wachten totdat er eindelijk een indicatie werd gesteld. Bovendien hebben de aangewezen zorgaanbieders nu wel extra mensen in dienst voor het doen van de pgb-indicaties. En we voorkomen ‘shopgedrag’. Vorig jaar vroegen sommige pgb-houders wel tot vijf indicaties aan en stuurden zij de hoogste in.’

Wijkverpleegkundige beroepsgroep
Onderzoeker wijkverpleegkunde Yolande van den Brink is verbijsterd over de nieuwe koers van CZ. ‘Ik ben verbaasd en nog vele zelfstandige wijkverpleegkundigen met mij. Het is namelijk de wijkverpleegkundige die de regie heeft in de zorg, niet de verzekeraar. CZ haalt alle regie bij de wijkverpleegkundige weg en dat mag helemaal niet. Met dit beleid passeren ze de wijkverpleegkundige beroepsgroep die geen seconde is meegenomen in deze besluitvorming.’

Beroepsgroep
Volgens Van den Brink stelt artikel 4.2 van het pgb-reglement heel duidelijk dat de wijkverpleegkundige de regie heeft en ook bij calamiteiten altijd het aanspreekpunt moet zijn. ‘De verzekeraar stelt hier artikel 13a tegenover waarin staat dat verzekeraars eigen voorwaarden mogen stellen aan de indicatiestelling van het pgb. Maar ze gaan hierin veel te ver. De wijkverpleegkundige is onafhankelijk en eindverantwoordelijk.’
De wijkverpleegkundigen denken niet dat de door CZ gecontracteerde aanbieders dezelfde kwaliteit kunnen leveren aan pgb-houders als zelfstandige verpleegkundigen. ‘Er is nog steeds een groot tekort aan hbo-wijkverpleegkundigen. Zeker in het Randstadgebied. Dan is het toch vreemd dat je jezelf beperkt tot twee aanbieders en alle andere verpleegkundigen buiten spel zet? En hoe flexibel zijn deze wijkverpleegkundigen in vaste loondienst ten opzichte van zelfstandigen? ’

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.