Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten krijgen extra tijd voor reddingsplan TSN

De curatoren geven gemeenten twee dagen extra de tijd om te laten weten of ze akkoord gaan met het reddingsplan van Buurtzorg voor TSN Thuiszorg. Utrecht gaat niet in op het reddingsplan, Amersfoort wel.
Jos_450.jpg

Eigenlijk hadden de gemeenten de bewindvoerders van TSN op 22 februari moeten laten weten of ze akkoord gaan met het reddingsplan van Buurtzorg. Maar de bewindvoerders geven gemeenten nu tot woensdag, omdat gemeenten standaard op dinsdag de vergadering met de gemeenteraad hebben. ‘De komende dagen zal er derhalve meer duidelijkheid ontstaan’, verklaart Anne Bas Terpstra van Daniels Huisman, bewindvoerder van TSN Thuiszorg BV. De gemeente Utrecht gaat niet in op het aanbod van Jos de Blok (foto) van Buurtzorg Nederland, Amersfoort wil wel in zee met Buurtzorg.

Te lage tarieven? Geen aanbod van Buurtzorg
Buurtzorg Nederland heeft een plan om driekwart van de omzet van TSN over te nemen, na faillissement van TSN Thuiszorg wel te verstaan. Buurtzorg neemt alleen de contracten over die levensvatbaar zijn. Twee weken geleden hebben 137 gemeenten die een tarief van minimaal 21 euro hanteren, een aanbod gekregen. In 88 andere gemeenten waar TSN actief is, zijn de tarieven volgens Buurtzorg te laag. De gemeenten die geen aanbod hebben gekregen, zijn wel uitgenodigd om alsnog mee te doen. Doen ze dat niet, dan zullen deze gemeenten zelf een oplossing moeten vinden om te voldoen aan hun zorgplicht. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zal daar ook op toezien, zo zei hij in een Kamerdebat op 18 februari.

Bankgarantie aan Familiehulp
Buurtzorg heeft voor de redding de Stichting Familiehulp opgericht. Familiehulp is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft dit jaar een werkkapitaal nodig van tussen de 6 en 8 miljoen euro. De Rabobank en Buurtzorg geven samen een garantie van 15 tot 20 miljoen euro. Daarnaast moeten alle gemeenten samen een transitiebijdrage 5,7 miljoen euro betalen. Per gemeente is de bijdrage gerelateerd aan de omzet van het contract van TSN. Dat geld is bedoeld voor het inrichten van de ondersteuning aan teams en voor scholing van het personeel.

Transitiebedragen
Gemeenten kunnen voor de transitiebedragen putten uit de subsidie van 200 miljoen euro voor sociale innovatie die Van Rijn beschikbaar heeft gesteld. Buurtzorg wil het TSN-personeel leren om anders te werken. Niet productiegericht, maar meer gericht op zelfredzaamheid van zorgvragers. Op termijn zal die nieuwe werkwijze leiden tot minder zorggebruik. Buurtzorg levert vergeleken met andere thuiszorgorganisaties 35 procent minder uren zorg. Door alle bezuinigingen in de Wmo zal de reductie minder zijn, maar met 20 procent nog altijd substantieel.

Vakbond steunt redding Buurtzorg
Buurtzorg zet in op een warme overgang voor TSN-medewerkers en -cliënten. TSN-medewerkers krijgen hun oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat ze een loon krijgen dat is gebaseerd op de cao. Cliënten behouden hun vaste medewerker. Dat is de reden dat de vakbond FNV de overname steunt.
Actievoerende medewerkers van de thuiszorg gingen vrijdag over tot bezetting van gemeentehuizen in Bronckhorst en in Hollands Kroon (Noord-Holland). De bezetters eisten dat de gemeenten ingaan op het voorstel van Buurtzorg om het werk van het noodlijdende TSN over te nemen. Op last van de gemeente heeft de politie zondagavond het gemeentehuis in Bronckhorst ontruimd omdat ‘de actievoerders zich helaas niet aan de afspraken hielden en er grenzen zijn overschreden’, verklaarde de gemeente. Volgens de Gelderlander vond de ontruiming plaats omdat mensen op tafels hadden staan dansen. Twee mensen werden aangehouden voor lokaalvredebreuk.
Ook de bewindvoerders vinden het plan van Buurtzorg de beste oplossing. Bewindvoerder Jacques Daniels: ‘Het aanbod van Familiehulp biedt de beste oplossing voor zowel cliënten als medewerkers. Bovendien blijft dan de relatie cliënt-verzorgende in stand. Daarom benadrukken wij dat dit initiatief alle steun verdient.’

Aanbestedingsrecht
Gemeenten worstelen vooral met aanbestedingsrechtelijke aspecten van het reddingsplan. De landsadvocaat heeft ze hierover in een aparte brief juridisch advies gegeven. Voor de overname van TSN kunnen gemeenten een aparte regeling maken, maar die moet wel generiek zijn. Dat wil zeggen dat die ook moet openstaan voor andere zorgaanbieders. De regeling mag niet één specifieke aanbieder bevoordelen. In principe komt iedere onderneming die voldoet aan de criteria voor sociale innovatie voor vergoeding in aanmerking komt. Andere thuiszorgaanbieders vinden sowieso dat er al sprake is van bevoordeling, vanwege de steun van de landelijke overheid aan het reddingsplan van Buurtzorg. Brancheorganisatie BTN is naar de Autoriteit Consument en Markt gestapt en heeft gedreigd met een rechtszaak.

Utrecht niet akkoord met reddingsplan
Utrecht heeft besloten niet in zee te gaan met het reddingsplan. Het belangrijkste struikelblok is volgens het college de transitievergoeding die Buurtzorg vraagt voor overname van de contracten van TSN. Utrecht moet 60.000 euro betalen. Om te voorkomen dat deze bijdrage als ongeoorloofde staatssteun wordt gezien, zou Utrecht alle andere thuishulpaanbieders in de stad een gelijkwaardig bedrag moeten aanbieden. Dat zou Utrecht ruim een miljoen euro gaan kosten. In Utrecht krijgen 5500 mensen hulp. TSN verzorgt 450 adressen en garandeert die hulp tot 25 april van dit jaar. Voor die tijd wil Utrecht de TSN-adressen via een aanbesteding bij een andere aanbieder onderbrengen. De nieuwe aanbieder moet alle TSN-hulpen overnemen tegen het huidige salaris en de relatie tussen hulp en klant moet in stand blijven.

 

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.