Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Moerkamp: ‘Leidraad geeft richting aan de personeelsformatie’

De leidraad voor personeelssamenstelling in het concept ‘Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg’ schrijft niet exact voor wat de personeelsformatie moet zijn op een verpleegafdeling. ‘De leidraad geeft eerder voor verschillende zorggroepen bandbreedtes aan van wat voor bemensing nodig is om een bepaald kwaliteitsniveau te halen.’ Dat zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland.
moerkamp.jpeg

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is volgens Moerkamp geen ‘handboek voor verpleeghuiszorg’ maar eerder een kookboek met verschillende recepten. Het concept van dit Kwaliteitskader is recent aan het Zorginstituut aangeboden en naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 1 oktober moet de definitieve versie worden opgeleverd, nadat het veld het document heeft kunnen uitwerken. ‘Het is niet de bedoeling om een eenheidsworst te maken van verpleeghuiszorg. Dit kader wordt een instrument voor verpleeghuizen om ze te helpen bij het meer cliëntgericht maken van de zorg. Hoe verbeter je de kwaliteit van leven? Hoe maak je een goed zorgleefplan? Hoe bied je bewoners het meest vrijheid? Voor die vragen moet het definitieve kwaliteitskader  antwoorden bieden. Een kwaliteitskader aan ‘de voorkant’ is hard nodig om niet steeds van incident naar incident te hollen, waarbij ingrijpen van de Inspectie achteraf de enige interventieoptie is.’

Personeelsbezetting
Heet hangijzer in de discussie over kwaliteit van verpleeghuiszorg is de bezetting. Volgens critici zijn verpleeghuizen vaak onderbezet. Moerkamp: ‘Uiteraard heeft de samenstelling van het personeelsbestand en de opleidingsgraad invloed op de kwaliteit. Daarom moet in de leidraad personeelssamenstelling wel grosso modo staan hoeveel mensen je nodig hebt en welke competenties ze nodig hebben. Als de door iedereen gewenste kwaliteit ertoe leidt dat de zorg meer gaat kosten, dan kunnen we daar een eerlijk inhoudelijk debat over hebben. Nu is het te vaak een inhoudelijk ongefundeerde claim. Sommige aanbieders bieden heel goede kwaliteit met minder inzet van mensen dankzij goede organisatie of technologische hulpmiddelen. Op grond van de benchmark kun je dan betogen dat extra geld voor meer handen aan het bed niet nodig is. Een kwaliteitskader maakt een reëel inhoudelijk debat mogelijk. We zijn bezig om de zorg te verbeteren voor de cliënt.’

Extra budget
Vraag blijft of er al dan niet extra zorgbudget nodig is voor verpleeghuiszorg. ‘Je weet dat de verpleeghuiszorg steeds ingewikkelder wordt omdat mensen die in het verpleeghuis terecht komen een steeds zwaardere zorgvraag hebben. Daarvoor zijn nieuwe technologieën en nieuwe vaardigheden nodig. Maar dat betekent niet automatisch meer budget. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moeten zorgbestuurders visie en leiderschap tonen door het anders aan te pakken en zo veel mogelijk vanuit klanttevredenheid te werken. Durf je kwaliteit te laten zien en vergelijk je organisatie met andere instellingen. Het is heel goed voor de kwaliteit om je met elkaar te vergelijken.’

Kwaliteitskader
Moerkamp benadrukt dat met de publicatie van het Kwaliteitskader de discussie over kwaliteit in de langdurige zorg nog lang niet klaar is. ‘Kijk, voor mensen die thuis willen wonen doen we zo veel mogelijk. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan wat er thuis allemaal mogelijk is. Het moet sowieso kwalitatief verantwoord zijn, maar ook doelmatig. In de curatieve zorg hanteren we ook het criterium ‘kosteneffectiviteit’ bij de vraag of we een behandeling of geneesmiddel moeten vergoeden. Voor de langdurige zorg moet dat niet anders zijn. Soms is het verpleeghuis dan de enige optie. En natuurlijk gaat niemand voor zijn lol naar een verpleeghuis. Als het ook nog eens naar een gesloten afdeling is, worden mensen daar natuurlijk helemaal niet blij van. Maar we kunnen ook niet voor iedereen thuis een verpleeghuis inrichten. Het uitgewerkte kwaliteitskader moet per 1 oktober voor deze moeilijke taak een praktische leidraad bieden. Dan hebben we ook een inhoudelijk kader om een maatschappelijk verantwoorde keuze te maken over kwaliteit en doelmatigheid’

Overall regie
Zorginstituut Nederland voert de overall regie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad Personeelssamenstelling en houdt nauwlettend de vinger aan de pols. Als afspraken en planningen niet worden nagekomen zal het Zorginstituut knopen doorhakken

Of registreer u om te kunnen reageren.