Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Fors nieuw banenverlies bij GGZ WNB

GGZ WNB is genoodzaakt om de komende maanden 25 tot 35 fte boventallig te verklaren. Sinds 2013 zit de instelling in een traject van ‘duurzame krimp’. Dit jaar moet 6,3 miljoen euro worden bezuinigd voor een gezonde exploitatie. ‘Door de verschillende taakstellingen van overheidswegen is de krimp nu in een stroomversnelling terecht gekomen.’
IStock

‘Met de begroting voor 2016 hebben we medio december de eerste aankondiging gedaan van een taakstelling waarbij mogelijk 60 fte geschrapt moest worden’, zegt woordvoerder Maarten van Eybergen. ‘Die taak wordt de komende maanden gerealiseerd. Voor een deel via natuurlijk verloop en pensioenregelingen. Ook zijn er veel tijdelijke contracten niet verlengd. Deze maatregelen hebben echter slechts ten dele de noodzakelijke bezuiniging van in totaal 6,3 miljoen euro opgeleverd. Daarnaast zijn door de nieuwe CAO GGZ per 1 juli 2015 de personele kosten toegenomen. Daarom moeten we de komende maanden 25 tot 35 fte boventallig verklaren.’

Toekomst
De medewerkers zijn geïnformeerd tijdens een aantal informatiebijeenkomsten. Berichtgeving aan cliënten is opgenomen in een brief. Van Eybergen kan niet zeggen of deze maatregel de laatste zal zijn. ‘Het is voor de organisatie een pijnlijke ingreep om te moeten communiceren. En we kunnen helaas niet zeker zijn of het hier bij blijft. In oktober en november van dit jaar weten we hoe de contracten en de klantenvolumes eruitzien vanuit gemeente en de jeugdzorg. Dan kunnen we pas weer zinnige dingen zeggen over de toekomst. De bezuiniging voor dit jaar gaan we in ieder geval halen. We zijn overigens ook bezig met de grote beddenafbouw die in 2020 afgerond moet zijn. In de gehele ggz gaat het aantal klinische bedden met zo'n 30 procent terug. In Brabant ligt dat percentage nog hoger, tussen 30 en 40 procent, omdat hier vanuit de historie meer klinische bedden zijn dan in de rest van het land.'

Hrm-beleid

Er is contact met de vakbonden en er ligt een sociaal plan. GGZ WNB wil zoveel mogelijk mensen van werk naar werk begeleiden. ‘We zoeken voor iedereen een nieuwe plek. Op dit moment zetten alle partners uit ons netwerk al hun openstaande vacatures bij ons uit en kijken we naar detacheringen en ander actief hrm-beleid. We doen ook een beroep op de flexibiliteit van medewerkers om waar mogelijk intern op andere plekken aan het werk te gaan en hier en daar lege plekken, die door de reshuffel zijn ontstaan, in te vullen.’

Altrecht
GGZ WNB is zeker niet de enige ggz-organisatie in zwaar weer. De grote kanteling van instellingszorg naar kleinschalige, ambulante zorg kost in de gehele sector veel banen. Zo kondigde Altrecht eind vorig jaar aan 150 fte te moeten schrappen. ‘Dat aantal hebben we inmiddels kunnen verlagen tot 100 fte’, zegt een woordvoerder van Altrecht. ‘Landelijk gezien speelt natuurlijk dat veel vaker de huisarts en de basis-ggz cliënten helpen en er minder gebruik wordt gemaakt van specialistische ggz. Wij zijn al een aantal jaren bezig met bedden afbouwen. Dat heeft vorig jaar geleid tot een grote reorganisatie.’

Eén reactie

  • bezorgde

    Taakherschikking van de psychiater naar de huisarts en de poh lijkt goedkoop, maar het is pappen en nathouden en vooral bezuinigen. De cliënt is snel op ongeschikte, nietwerkende medicatie. Het aantal plekken beschermd wonen en doorstroomplekken voor cliënten komt nu op het gemeentelijk budget te drukken ipv op dat van de zorgverzekeraar. Het is langdurige zorg, dure trajecten, de gemeenten moeten bezuinigen op de Wmo en sociale huurwoningen zijn er nauwelijks extra gekomen om de beddenreductie te rechtvaardigen. Logeren bij familie/ bekenden onmogelijk door de kostendelersnorm. Deze clienten zijn niet mondig noch goed georganiseerd. De psychiaters overbelast, veel onvervulde vacatures. Om depri van te worden:)

Of registreer u om te kunnen reageren.