Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

HHT redt 4000 in plaats van 12000 banen

Gemeenten hebben vorig jaar maar een klein deel van de Huishoudelijk Hulp Toelage uitgegeven. Er zijn vorig jaar ongeveer 4.000 banen gered met de subsidie in plaats van de potentiële 14.700 banen die gered hadden kunnen worden.
ontslagenIstock400.jpg

Het ministerie van VWS heeft de eindinventarisatie gepubliceerd over de inzet van de subsidie om banen in de thuiszorg te redden; de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De bereikte eindstand voor 2015 is hoger uitgevallen dan in september 2015 werd ingeschat,  namelijk dat er tussen de 3.500 en 4.400 werknemers aan het werk zijn gehouden dankzij de HHT. De HHT is de Rijkstoelage die burgers kunnen krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren in de Wmo. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW) riepen de subsidie in het leven om de ontslaggolf onder huishoudelijke hulpen te temperen. De subsidieregeling bleek echter moeilijk ingezet te kunnen worden wegens bureaucratie bij gemeenten en onbekendheid bij veel burgers. Bovendien werd vaak een hoge eigen bijdrage gerekend voor zorguren met HHT-subsidie.

Hele budget
Hoewel het aantal geredde banen in 2015 hoger is dan men in de vorige inventarisatie van de HHT voorspelde, is het totale potentieel van de subsidieregel niet gehaald.  Wanneer het volledige HHT-budget besteedt zou zijn, zou er in Nederland in 2015 voor ongeveer 11.700 tot 14.700 werknemers werkgelegenheid gecreëerd zijn. Het blijkt dat de meeste gemeenten niet het gehele HHT-budget voor 2015 ook in 2015 besteden. Maar liefst 85 procent van de ondervraagde gemeenten geeft aan niet het hele budget te hebben gespendeerd. Het overgrote deel van de gemeenten dat niet het volledige budget op heeft gemaakt in 2015, heeft gemiddeld nog 70 procent van het budget over. Dit jaar kan dat budget ook nog uitgegeven worden. Het aantal werknemers dat op dit moment in dienst is bij de aanbieders als gevolg van de inzet van de HHT varieert aanzienlijk. Het gemiddelde aantal is 15,6.

Dossier Transitie Langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Bekijk hieronder de inventarisatie

Of registreer u om te kunnen reageren.