Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Maarten van Rixtel in bestuur ActiZ

Branchevereniging ActiZ heeft per 21 mei 2016 twee nieuwe bestuursleden: Annemieke Blokker van Valkenhof en Maarten van Rixtel van Sensire. Zij vervangen Lia de Jongh (Topaz) en Patricia Esveld (HilverZorg) vanwege het verlopen van hun zittingstermijn.
Maarten van Rixtel
Foto: Photo Koos Groenewold

Maarten van Rixtel is gemotiveerd om aan de slag te gaan als bestuurder van ActiZ: ‘Vandaag slaan we de piketpalen voor de zorg van morgen. Daar lever ik graag een actieve bijdrage aan.’ Annemieke Blokker vult aan: ‘Om het goede in de ouderenzorg te behouden, is het nodig dat wij de maatschappij en de politiek in positieve zin aan ons weten te binden. Ik zie daar een belangrijke rol voor ActiZ.’

Blokker
Annemieke Blokker is voorzitter van de Raad van Bestuur van Valkenhof. Valkenhof is actief op het gebied van wonen, zorg, revalidatie, welzijn en ondersteuning aan ouderen in Valkenswaard, Heeze-Leende en omgeving. ‘De ouderenzorg staat al jaren onder druk. Wij hebben niet alleen te maken met grote bezuinigingen en stelselwijzigingen, maar ook de publieke opinie over wat goede zorg is, verandert. Het is belangrijk dat we als sector met de veranderende buitenwereld meebewegen en ervoor zorgen dat ouderen de juiste zorg en ondersteuning krijgen, zonder onze ogen te sluiten voor de realiteit. Het is een interessante uitdaging om, samen met anderen, de belangenbehartiging voor onze sector op te pakken.’

Annemieke Blokker begon haar carrière bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarna stapte zij over naar de zorg. Zij werd diensthoofd bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en vervolgens werkte zij elf jaar als directeur bij Visio, een landelijke stichting voor slechtzienden en blinden. Daarnaast vervulde zij verschillende nevenfuncties, waaronder haar huidige functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. Annemieke Blokker heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een Mastersdiploma MBA-h aan de Erasmusuniversiteit (iBMG) in Rotterdam.

Van Rixtel
Maarten van Rixtel is bestuurder van Sensire, een integrale VVT-organisatie in de regio Achterhoek. Hij ziet de volgende beweging. ‘De komende jaren ontstaat in de zorg een soort consumentenmarkt waarin de klant ‘waar voor zijn geld’ wil krijgen. Ik verwacht dat het relevant wordt dat zorgorganisaties hun toegevoegde waarde steeds duidelijker aan kunnen tonen: wat dragen ze écht bij aan het leven van hun klanten? Ik vind het belangrijk dat ActiZ hier proactief een heldere toekomstvisie op ontwikkelt. En haar leden ondersteunt bij het ontwikkelen en concretiseren van een strategie om daar in de dagelijkse praktijk invulling aan te geven.’

Maarten van Rixtel startte zijn carrière als therapeut, agoog en manager bij De Binckhorst in Rosmalen, een organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In 2000 begon hij als manager Thuiszorg bij Sensire, waar hij later algemeen directeur en bestuurder werd. Maarten is tevens bestuurslid van de Werkgeversvereniging (WGV) Zorg en Welzijn, lid van de beroepsveldcommissie bedrijfskunde Zorg en Dienstverlening HAN en bestuurslid Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG). Hij studeerde aan de Katholieke academie lichamelijke opvoeding en sociologie aan de Universiteit van Utrecht.

 

Dossier Personalia
Het bestuur en toezicht in de zorg wisselt regelmatig. Bestuurders vinden een nieuwe uitdaging of worden ontslagen. In het dossier personalia volgt Zorgvisie alle wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht van zorginstellingen en gerelateerde organisaties. Daarnaast in het dossier personalia ook meldingen van prijzen, belangrijke prestaties en koninklijke onderscheidingen.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.