Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ed Rutters verlaat St. Anna Zorggroep

Bestuursvoorzitter Ed Rutters verlaat met stille trom de St. Anna Zorggroep in Geldrop. Zijn aanstaande vertrek is in mei al intern gecommuniceerd met het personeel. St. Anna wil het langverwachte verzoek om volledig te fuseren met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven begin 2017 indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Rutters noemt het fusievoornemen als reden voor vertrek.
rutters400.jpg

Bestuurder Ed Rutters neemt eind 2016 afscheid van de St. Anna Zorggroep in Geldrop. Tot aan zijn vertrek blijft hij zich als bestuursvoorzitter concentreren op de algehele leiding van de zorggroep. Rutters over zijn vertrek: ‘De voorgenomen fusie tussen de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis, met na de fusie het integratietraject, vraagt naar mijn mening van een bestuurder een commitment voor jaren. Na bijna tien jaar bijzonder betrokken geweest te zijn, heb ik de beslissing genomen om eind 2016 afscheid te gaan nemen van de St. Anna Zorggroep. Een lastig besluit, maar wel een logisch moment om het stokje aan anderen over te dragen.’

Verlies
De raad van toezicht vindt het vertrek een groot verlies voor de organisatie. Gerrit Witzel, voorzitter van de raad van toezicht: ‘Onder zijn leiding is het St. Anna uitgegroeid tot een stabiele en financieel meer dan gezonde organisatie waar patiënten hoogwaardige en persoonlijke zorg krijgen. We zijn blij dat Ed Rutters zich nog tot het eind van dit jaar voor de St. Anna Zorggroep blijft inzetten. Deze tijdige aankondiging geeft ons de tijd om te anticiperen. Anderzijds zien wij een zeer gewaardeerde bestuurder vertrekken. Met zijn integere bestuurlijke stijl hebben de belangen van patiënten en medewerkers van het St. Anna altijd centraal gestaan. Samen met de medische staf, het managementteam, de OR en de Cliëntenraad heeft hij veel voor de zorggroep bereikt.’

Fusie Catharina
Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en de St. Anna Zorggroep in Geldrop werken al geruime tijd aan een volledige fusie. Het voornemen om beide organisaties in elkaar te schuiven stamt uit 2014. In september van dat jaar tekenden de besturen van beide ziekenhuizen een zogeheten 'Letter of Intent'. Daarin werd vastgelegd dat beide ziekenhuizen gaan streven naar 'intensieve samenwerking'. Het voornemen is nu om begin 2017 een compleet fusieplan neer te leggen bij de NZa. Die moet beoordelen of de voorgenomen fusie in het belang is van de patiënten in de regio en of daarmee de zorgkwaliteit gediend is. Het proces van goedkeuring gaat een halfjaar duren. Gaat de NZa akkoord, dan moet vervolgens ook kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog toestemming verlenen. Ook dat proces kan enkele maanden vergen.

Balkenendenorm
Uit de jaarrekening van 2015 blijkt dat Rutters de Balkenendenorm overschrijdt bij St. Anna met een beloning van 258.797euro. 'De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur overschrijdt de WNT-norm. Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden: De overschrijding van de WNT-norm per einde jaar valt onder de overgangsregeling WNT.' Al in 2012 prijkte de naam van Rutters op de lijst van grootverdieners in de zorg van Abvakabo FNV. Uit het jaarverslag blijkt dat 2015 een lastig jaar was voor het ziekenhuis. ‘Door gedaalde zorgvraag was vroegtijdige bijsturing noodzakelijk. Deze bijsturing is goed ingevuld, waardoor uiteindelijk een positief resultaat van 4,6 miljoen euro is behaald.’
Bekijk hieronder het jaarverslag.

Dossier Personalia
Het bestuur en toezicht in de zorg wisselt regelmatig. Bestuurders vinden een nieuwe uitdaging of worden ontslagen. In het dossier personalia volgt Zorgvisie alle wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht van zorginstellingen en gerelateerde organisaties. Daarnaast in het dossier personalia ook meldingen van prijzen, belangrijke prestaties en koninklijke onderscheidingen.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.