Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bezettingsnorm verpleeghuizen komt eraan

Hoeveel zorgmedewerkers moeten er minimaal op een verpleegafdeling staan om de kwaliteit van zorg te garanderen? Het ministerie van VWS komt nog vóór 1 oktober met het antwoord op deze vraag als de bezettingsnorm voor de langdurige zorg gepubliceerd wordt. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).
ouderenfotolia400.jpg
Foto: Fotolia

Een minimumnorm voor de bezetting op verpleegafdelingen is onderdeel van een motie uit 2014 van SP-Kamerlid Renske Leijten. Haar fractie wil naar aanleiding van het Kamerdebat over kwaliteit van verpleeghuiszorg weten wanneer officieel sprake is van onderbezetting. Van Rijn laat in een Kamerbrief van 15 augustus weten dat de bezettingsnorm momenteel wordt getest en onderdeel zal zijn van het nieuwe kwaliteitskader van het Zorginstituut dat voor oktober klaar moet zijn.

Statistieken
Van Rijn informeert de Kamer in dezelfde brief over het bericht dat het ziekteverzuim in de zorg in de afgelopen tien jaar niet eerder zo hoog is geweest als in het eerste kwartaal van 2016. Dat blijkt uit een bericht van het CBS eind juni. Van Rijn zegt dit beeld niet te herkennen en haalt eveneens CBS-statistieken aan. ‘Uit CBS-statistieken blijkt dat het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg sinds 2000 juist significant is gedaald, van 7,8 procent in 2000 naar 3,9 procent in 2015.’ Volgens de staatssecretaris kennen het derde en het vierde kwartaal van oudsher een hoger ziekteverzuim en mag daarom het eerste kwartaalcijfer van 2016 niet vergeleken worden met het jaarcijfer 2015. ‘Kijken we in de CBS-statistieken alleen naar het ziekteverzuim in het eerste kwartaal dan zie we dat het ziekteverzuim in het eerste kwartaal gedaald is sinds 2000.’

Ziekteverzuim
Volgens de staatssecretaris is vergeleken met andere sectoren wel sprake van een hoog ziekteverzuim in de zorg. Maar dat is altijd al zo geweest omdat het om emotioneel en lichamelijk zwaar werk gaat. Het heeft volgens hem in ieder geval niets te maken met bezuinigingen in de zorg. ‘Er is geen heldere relatie te leggen tussen bezuinigingen en ziekteverzuim. Zo blijkt uit de CBS-statistieken dat in de sector verpleeg- en verzorgingstehuizen, waar de afgelopen vijf jaar minder bezuinigd is, het ziekteverzuim in de periode gedaald is met 0,2 procent. Daarentegen is in de sector waar relatief het meest bezuinigd is, de thuiszorg, het ziekteverzuim in die periode met 1,0 procent gedaald.’

Week van de werkstress
Van Rijn noemt in de brief verder een aantal campagnes tegen werkstress en ziekteverzuim in de zorg, waaronder de ‘Week van de werkstress’ in november. ‘Ik zie dat als een goede gelegenheid om het tegengaan van werkstress en ziekteverzuim in de zorg aan de orde te stellen.’

Dossier Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

Gerelateerde tags

4 reacties

 • Rob van der Zande

  We zijn een beetje kort van memorie. Tot minimaal 1995 was er de Twijnstra en Gudde norm. Elke maand werd de score van zorgzwaarte gerelateerd aan de bezettingsnorm. Daarna moest alles anders, zoals altijd in Nederland, en verviel die norm. En nu gaan we er weer naar terug. En een ideetje om te bezuinigen: NZA, GAK, Zorgkantoren, ministerie VWS, allemaal organen die bezig zijn zichzelf in stand te houden waarbij de kosten-baten verhouding voor de volle 100% zoek is. We, ik niet niet maar al die anderen, geven liever 100 miljoen uit om 1 miljoen aan onrechtmatige declaraties op te sporen. Maak dat allemaal lean and mean: kleine organisaties die o.b.v. steekproeven de zaak in de gaten houden. Wordt je gesnapt op fraude dan automatisch bestuurs/directie-wissel, inclusief name and blame! Kijken of dat management er dan mee door durft te gaan.

 • cees hameete

  Norm kan zeker helpen omdat er enige vorm van houvast is om schrijnende situaties te benaderen.Toch zag ik liever een onderbouwd en breed gedeeld verhaal over hoe het zover heeft kunnen komen gekoppeld aan een duurzame toekomstvisie waar weer hoop uit te halen is.

 • Het Kan Beter!

  Personele bezetting op afdelingen verpleeghuiszorg raakt grenzen van bizar in Nederland. Weinig tot minimaal personeel op de afdeling om te voorzien in de zorgbehoefte van klanten. Ik krijg signalen dat directies het niet meer zien zitten en intussen veel geld besteden aan duur interim management in de hoop de financiele gaten nog te dichten, maar de budgetten raken op en het namaak management gaat met de centen ervan door. Wat Nederland nodig heeft ''meer geld voor de zorg'' en minder geld voor personele overhead taken en stop de belachelijke hoge beloning voor directies en hun directe management onderdanen.

 • van den oever

  Dat is interessant want er is uiteraard een rechtstreeks verband met het tarief ZZP - benieuwd of VWS daar dan ook de consequenties uit trekt.

Of registreer u om te kunnen reageren.