Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

UBER van de care biedt virtueel hoofdkantoor

Zorgprofessionals die een eigen zorgbedrijf willen beginnen, als zzp’er aan de slag willen of zich tijdelijk willen laten detacheren, lopen tegen allerlei obstakels aan. Ze hebben bijvoorbeeld geen ecd, geen WTZi-erkenning of functionerend kwaliteitssysteem. Stichting Verbinden-met-zorg biedt hiervoor met het ict-platform PlatformVmZ een oplossing.
uberr400.jpg

‘Ook al klinkt het als een cliché, we zijn de UBER van de care’, zegt partner Harry Woldendorp van Stichting Verbinden-met-zorg, de organisatie achter het online platformVmZ dat sinds 1 januari van dit jaar in de lucht is. ‘Ons platform ondersteunt zelfstandig opererende zorgprofessionals, of dat nu zzp’ers zijn, startende zorgondernemers of mensen die zich willen laten detacheren. Je kunt via een eigen portaal op ons platform het cliëntencontact doen. Alle juridische en technische zaken die van zorgverleners vereist worden in dit stelsel, nemen wij verder over. Zo heeft het platformVmZ niet alleen een WTZi-erkenning, we bieden ook het ecd (elektronisch cliëntendossier), een classificatiesysteem, rapportages, koppeling met het MIC (Melding Incidenten Cliënten) en een cliëntportaal. Voor de zorgadministratie doen we de planning, registratie, declaratie, koppeling met Vecozo en bieden we financiers en stakeholders zoals gemeenten en verzekeraars volledige transparantie. We zijn dus een eigenlijk een volledig virtueel hoofdkantoor.’

Allerlaagste overhead
Starters die een eigen zorgbedrijf beginnen, kunnen via het platform direct een juridische vorm kiezen: stichting, bv of coöperatie. De professionals komen in dienst conform de cao vvt. Woldendorp: ‘Wij zorgen online voor alle functies die het zorgproces mogelijk maken en zo beschikken de ondernemers direct over dezelfde bedrijfsvoering als die van grote vvt-instellingen. Met dat verschil dat ze de allerlaagste overhead hebben in de care.’

Reviews
Op het platform kunnen zorgbehoevenden bovendien recensies achterlaten over hun zorgprofessionals. ‘Je kunt letterlijk stemmen op je zorgverlener, met één tot vijf sterren. Daarmee bieden we zoals gezegd transparantie en een goed werkend kwaliteitssysteem.’

Restitutie
Voor zijn dienstverlening rekent PlatformVmZ 10 procent van het tarief. ‘Vooralsnog hebben we nog geen contracten met zorgverzekeraars, dus gaat de vergoeding via het restitutiemodel. Dat betekent dat verzekeraars grofweg 75 procent van het tarief betalen voor ongecontracteerde zorg. Wij rekenen daar weer 10 procent van en dus houden zorgprofessionals 65 procent over. Maar omdat het hier over zelfstandig werkenden gaat zonder gebouw of personeel, kunnen zij voor dat tarief prima uit de voeten. We voeren momenteel gesprekken met verzekeraars over contracten maar zo ver is het nog niet. Met Zilveren Kruis hebben we wel al een betalingsregeling voor restitutie.’

Groei
Sinds de start van het platform zijn honderdvijftig zzp’ers aangesloten en hebben twee zorginstellingen detacheringscontracten voor flexwerk. ‘We verwachten aan het eind van dit jaar twee keer zo groot te zijn. Want je ziet dat dit een toekomstbestendig model is dat uitkomst biedt voor het probleem van de tarieven die steeds verder onder druk komen te staan in de wijkverpleegkunde en thuiszorg.’

Dossier Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • Sander

    De visie van PlatformVmZ is het ondersteunen van zorgprofessionals, dit betreft niet alleen de professionals die voor het zzp-schap kiezen. Voor hen die dat wel doen garanderen wij de zelfstandigheid met een getoetste modelovereenkomst door fiscalisten. Daarnaast is ons uitgangspunt dat de zzp’er het hoogst mogelijke tarief krijgt op basis wat er vergoed wordt voor de geleverde zorg. Kiest de zorgprofessional niet voor het zzp-schap, dan is het ook mogelijk om gedetacheerd te worden via onze detacheringsformule ‘Verbinden met Flex’. Als de zorginstelling de zorgprofessional een contract aan wilt bieden, stimuleren wij dit. De werkgever kan de professional direct overnemen zonder dat daarvoor een vergoeding betaald voor hoeft te worden. Zo proberen wij de keuze van de zorgprofessional compleet te ondersteunen, waar het niet uitmaakt of deze kiest voor een arbeidscontract of het zzp-schap. Op onze website platformvmz.nl wordt het bovenstaande ook nog verder toegelicht.

  • Henk

    Als verantwoordelijkheden in het kader van de WTZi worden overgenomen, kan er van zelfstandige arbeid geen sprake zijn. ZZP'ers die hierin trappen nemen een groot risico op terugvordering zelfstandigenaftrek..
    En verder komen de zorgverleners prima uit met 65 procent van het tarief als ze tenminste het risico nemen bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid op een houtje te bijten. Een verzekering kan er niet af of is sowieso niet toegankelijk.

Of registreer u om te kunnen reageren.