Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Benchmark: Rendement in VVT wordt ‘fragiel’

Cliënten in de VVT zijn meer tevreden dan vorig jaar, de medewerkers ook. Het verwachte rendement tot 2018 gaat voor verschillende zorgaanbieders fiks naar beneden, sommige verwachten wel een lichte stijging. Dat blijkt uit de ActiZ-benchmark 2013, een vergelijkend onderzoek onder zorgaanbieders in de ouderen- en thuiszorg.
Benchmark: Rendement in VVT wordt ‘fragiel’

Hoewel het gemiddelde rendement in het boekjaar 2012 is gestegen van 2,0 naar 2,7 procent, is de marge voor de toekomst fragiel. Dit komt doordat de kapitaallasten flink stijgen door de komende leegstand, korte afschrijvingstermijn en lagere huuropbrengsten. Het goede nieuws in de ActiZ-benchmark 2013 is dat cliënten hun zorgorganisatie gemiddeld een 8 geven en dat zorgmedewerkers hun werk waarderen met een gemiddelde van 7,6; dat was vorig jaar 7,3.

Leden

Aan de benchmark deden 105 ActiZ-leden mee, waaronder een twintigtal nieuwe zorgaanbieders. De uitkomsten komen uit de Benchmark in de Zorg, gemeten door PwC in opdracht van ActiZ.Het cliënttevredenheidsonderzoek is door bijna 21.000 cliënten ingevuld en het medewerkerstevredenheidonderzoek door ruim 56.500 medewerkers. Volgens de benchmark heeft van de 85 'herhaaldeelnemers' 43 procent zijn positie ten opzichte van vorig jaar verbeterd, 18,8 procent is achteruitgegaan en 37,7 heeft zijn positie behouden.

Rendement

De stijging van het rendement van 2,0 procent naar 2,7 procent is volgens PwC geheel toe te schrijven aan de vergoeding van kapitaallasten volgens de normatieve huisvestingscomponent. Het zorgresultaat en het renteresultaat zijn iets gedaald. Toenemende leegstand en een kortere afschrijvingstermijn zullen het huisvestingsresultaat in de toekomst doen dalen. De nettomarge in het rendement is daarom fragiel, concludeert ActiZ.

Koplopers

In de benchmark is aan zeventien 'koplopers' gevraagd wat het geheim is van hun hoge scores. Een greep uit de antwoorden: een platte organisatie met korte lijnen, de menselijke maat. Betrekken van cliënten, medewerkers en vrijwilligers bij het beleid. Als bestuurder zichtbaar zijn in de organisatie, ook voor de cliënten. Verbondenheid creëren als centrale waarde in de organisatie.

Carolien Stam

2 reacties

  • het kan beter

    Het beter resultaat van de VVT is het resultaat van werken aan het imago. Juist de laatste jaren staat ook de VVT in het middelpunt van de publieke belangstelling. Enerzijds negatief door de hoge salarissen van directies en anderszijds moet er kei hard gewerkt worden door de witte jassen om goed werk te leveren. Dat lukt blijkt uit het cijfer. Nu de overheid nog bewegen dat er geen knip komt in de verzorging dat deze naar de gemeente gaat. Dit zou een ramp zijn voor de zorgvragers en een ramp voor het vak verzorging! Juist de gemeenten in NL weten geen raad hoe het verder moet, terwijl de zorgvraag 24-uur per dag doorgaat! Verzorgenden strijdt voor het vak verzorging. Jullie maken het resultaat. Zie de uitslag benchmark VVT

  • Toch mooi dat het geheim van de hoge scores van de 'koplopers' geheel stroken met wat je ook met 'lean denken en doen' bereikt. Dan zijn er nog een aantal aspecten die niet worden genoemd, die je met lean denken en doen óók nog kunt invoeren: cliënten, medewerkers en vrijwilligers niet alleen betrekken bij het beleid, maar samen op dag en weekbasis leren met verbetervoorstellen te komen; bewustmaking en delen wat cliëntenwaarde is tbv kwaliteit van leven, waardoor verspilling zichtbaar wordt en kan verminderen, leidend tot kostenreductie, om er een paar te noemen. Oftewel: met een lean benadering kom je nóg verder in deze goede ontwikkeling! Wat let je?

Of registreer u om te kunnen reageren.