Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘VMZ tilt zorgmanager naar hoger niveau’

De VHMZ en VMP fuseren om zorgmanagers nog beter te helpen te groeien in hun functie. De nieuwe vereniging gaat op 1 januari 2016 officieel van start onder de naam VMZ (Vereniging Managers in de Zorg).
‘VMZ tilt zorgmanager naar hoger niveau’
Foto: iStock

De VMZ wordt een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de raad van bestuur en in principe te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel. De nieuwe vereniging ontstaat uit een fusie tussen Vereniging Hoger Management in de Zorg (VHMZ) en de Vereniging Managers Patiëntenzorg (VMP). VMP en VHMZ waren afzonderlijk al langer aan het kijken hoe zij de eigen verenigingen konden versterken. Na verloop van tijd raakten de verenigingen met elkaar in gesprek en besloten samen op te trekken. In totaal heeft de vereniging zeven bestuursleden. De voorzittersrol wordt ingevuld Jan Willem Pijpers, directeur algemene zaken GGZ inGeest en tot de fusie voorzitter VHMZ. Rik van Dommele wordt vice-voorzitter van de nieuwe VMZ. Hij is bedrijfsleider Radboudumc en sinds enkele jaren bestuurslid van de VMP.

Toegevoegde waarde

Topfunctionarissen uit de gehele zorgsector zijn welkom bij de VMZ, vertelt Van Dommele: 'Het voordeel van deze insteek is dat managers kennis kunnen maken met alle sectoren. Dat is niet alleen goed voor de eigen loopbaan, maar ook omdat er enorm veel op het gebied van ketensamenwerking gebeurt.' De vereniging richt zich primair op bestuurlijke vernieuwing en zingeving met als doel om managers beter te laten worden in hun vak. De netwerkfunctie is daar een belangrijk onderdeel van, vertelt Pijpers. 'We willen dat de managers zich voortdurend ontwikkelen, elkaar inspireren en samen nieuwe oplossingen bedenken. Daarnaast bieden we toegang tot bestuur en toezicht van zorgorganisaties. Managers kunnen bijvoorbeeld meelopen met bestuurders en kijken of het bestuurdersvak hen ligt.' De VMZ is nadrukkelijk geen kweekvijver voor zorgbestuurders. 'Niet iedereen heeft daar behoefte aan', vertelt Van Dommele. 'Sommige mensen spelen graag de eerste viool, terwijl anderen liever wat meer op de achtergrond blijven.' 'Daarnaast blijkt uit eerdere ervaringen dat slechts een klein percentage doorstroomt naar de rol van bestuurder', vult Pijpers aan.

Zelfontwikkeling en accreditatie

Een belangrijk onderdeel van de VMZ is zelfontwikkeling. Pijpers: 'We weten dat managers behoefte hebben om zichzelf te ontplooien en daar willen we als vereniging aan bijdragen. Zij zijn natuurlijk zelf in the lead om aan te geven wat ze nodig hebben, tegelijkertijd proberen wij informatie aan te dragen waardoor ze verder kunnen met hun eigen ontwikkeling.' Als voorbeeld noemt Van Dommele de workshop die Marja Suur van headhuntersbureau Klaus Schmitt een aantal jaar terug verzorgde voor de VMP. 'Zij gaf feedback op de CV's van managers en deelde hoe zij kijken naar CV's bij de zoektocht naar kandidaten voor hogere functies.'

In het beleidsplan van de VMZ staat ook dat serious gaming een onderdeel wordt waarmee managers zichzelf kunnen ontwikkelen. Van Dommele: 'Artsen leren via software omgaan met moeilijke patiënten. Een variant daarop zouden wij interessant vinden voor managers.'

Daarnaast onderzoekt de VMZ mogelijkheden voor intervisiegroepen of accreditatietrajecten. Pijpers: 'De VHMZ was vroeger een zusterorganisatie van de NVZD. Wij hebben destijds samen met het Erasmus CMDz een traject ontwikkeld voor managers die de ambitie hebben om bestuurder te worden. Die ontwikkeling houden we vast.; we moeten nog bepalen hoe we dat binnen de VMZ vorm willen geven.'

Media

Tot slot heeft de VMZ de ambitie om gevraagd en ongevraagd haar stem te laten horen in de media. Pijpers: 'De inhoud staat bij ons op de voorgrond en daar willen we zoveel mogelijk energie in steken. De voortdurende discussie over inkomens in de zorg voert bij ons niet de boventoon. Het is geen verboden onderwerp, maar rijker worden in je vak, vullen wij liever op een andere manier in.'

Of registreer u om te kunnen reageren.