Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘De wetenschap naar de praktijk brengen’

Onderzoeksinstituut NIVEL zal de komende jaren patiënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties meer betrekken bij haar onderzoeken. ‘NIVEL staat als organisatie. Er komen geen drastische veranderingen maar er komen wel accentverschuivingen. Ik ben iemand die naar buiten is gericht,’ zegt Cordula Wagner die per 1 januari 2016 voor een periode van vijf jaar is benoemd tot directeur.
‘De wetenschap naar de praktijk brengen’

Als hoogleraar patiëntveiligheid bij het VUmc en programmaleider van het NIVEL heeft ze haar sporen verdiend. Eerder dit jaar ontving ze de NVZ-penning voor haar bijdrage aan het verminderen van vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen. Van oorsprong is ze fysiotherapeut en socioloog.

Beleid

Wagner constateert dat bij beleidsmakers een grotere behoefte bestaat om gevolgen van beleid te evalueren of te peilen wat de behoeften zijn van burgers. Partijen in het veld willen weten wat nieuw beleid concreet voor hen betekent. Het onderzoeksinstituut in Utrecht voert onderzoek uit voor instellingen, brancheorganisaties of overheden zelf. 'Sommige ontwikkelingen moet je op landelijk niveau monitoren, andere kunnen heel goed lokaal gevolgd worden. Wij ontwikkelen instrumenten, bijvoorbeeld gevalideerde vragenlijsten. En we ondersteunen bijvoorbeeld dossieronderzoek in ziekenhuizen met trainingen. Onze hoofdtaak is toegepast gezondheidszorgonderzoek op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk.'

Meetinstrumenten

Het ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord en bruikbaar meetinstrument kost volgens haar al gauw een paar jaar. Zij is daarom kritisch over de aangekondigde afschaffing van de CQ-index in de ouderenzorg. 'Dat is zonde. Als je geen alternatief hebt, is de vraag of je dit moet afschaffen. Straks zijn de onderzoeksresultaten niet meer te vergelijken, terwijl je in een periode van transitie zit en zicht wilt hebben of wat er gebeurt.' Ze signaleert dat het altijd nodig zal zijn om meetinstrumenten door te ontwikkelen. 'We wilden niet alleen meer weten over de tevredenheid van patiënten maar ook over hun ervaringen. Dat doel is nu bereikt. Iedereen wil nu naar uitkomstindicatoren toe. We zijn nu bezig om de Proms (Patient reported outcomes) verder te ontwikkelen. Maar ook daarmee houdt de ontwikkeling niet op. In de VS zie je al een tegenbeweging opkomen waarbij weer het belang van procesindicatoren wordt benadrukt. Je hebt een combinatie van uitkomst- en procesindicatoren nodig. Alleen maar uitkomstindicatoren geven onvoldoende houvast voor een zorgorganisatie om te sturen.'

Onderzoeksvraag

De onderzoeksinfrastructuur van het NIVEL is de afgelopen jaren zo aangepast dat snel kan worden gereageerd op vragen. Er zijn panels ingesteld van onder meer verzekerden en chronisch zieken terwijl ook gebruik wordt gemaakt van zorgregistraties van bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten. 'Als een onderzoeksvraag binnenkomt, kunnen we gelijk aan de slag. Met grotere databanken en koppelingen aan andere databanken is nog meer te doen. Daar ligt een toekomst voor ons. Tegelijk zal het altijd nodig blijven om op individueel niveau vragen te stellen', aldus Wagner.

Kennispartner

Vorig jaar ontving het onderzoeksinstituut 5 miljoen euro aan instellingssubsidie van VWS. Dat is een derde van de inkomsten. Wagner verwacht dat de bijdrage van het ministerie op dat niveau blijft. Het ministerie maakt voor de evaluaties van beleid veelvuldig gebruik van de infrastructuur van het onderzoeksinstituut. 'NIVEL is een belangrijke kennispartner van VWS. Ik denk dat er zwaarwegende argumenten zijn om daarmee door te gaan. Het ministerie heeft goede beleidsinformatie nodig.' De overige inkomsten zijn afkomstig van Europese subsidies en partijen als ZonMw en collectebusfondsen.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.