Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Gemeente en zorgaanbieder hebben hetzelfde belang'

Ingrid Widdershoven maakt op 1 oktober 2015 vol vertrouwen de overstap van directieraad gemeente Eindhoven naar de raad van bestuur van de Koraal Groep. Daarmee wordt na ruim een jaar de vacature gevuld naast voorzitter Radboud Quik die er pas een jaar zit.
Ingrid Widdershoven
Foto: Koraal Groep

Had de Koraal Groep niet liever gewild dat u eerder begon?
'Ja, misschien wel, maar het was pas na 1 juli allemaal rond en hier zijn nu net de vakanties begonnen. Ik ga zelf ook nog op vakantie en ik wil het hier na zes jaar toch netjes afhechten. Voor mensen die nu al op vakantie zijn, wordt het nieuws van mijn vertrek een volslagen verrassing. Dan is 1 oktober al heel snel. Afscheid nemen heeft ook een functie.'

Hoe wordt de portefeuilleverdeling na uw aantreden?
'Daarover hebben we nog geen afspraken gemaakt.'

Er ligt een enorme uitdaging voor u. De Koraal Groep is actief in jeugd- en gehandicaptenzorg en heeft volop te maken met de transities.
'De Koraal Groep is een financieel gezonde organisatie. Maar er is geen vrolijk nieuws te melden; de bezuinigingen zijn nog niet voorbij. Ik heb in mijn functie bij de gemeente de afgelopen jaren heel veel instellingen zien voorbijtrekken en het klinkt misschien pedant maar het was mij snel duidelijk wie het gingen redden. Dat zijn organisaties die over hun schaduw heen stappen. Ze durven hun aanbod ter discussie te stellen en hun authenticiteit te tonen. Ze hebben iets weerbaars. Dat herken ik ook bij de Koraal Groep, dus dat komt wel goed. Ik word weer helemaal enthousiast als ik eraan denk. Veel instellingen zoeken de rafelrandjes van de decentralisaties op, maar daarmee red je het niet. Je zult echt moeten vernieuwen.'

In de focus transitie van het zojuist verschenen augustusnummer van Zorgvisie magazine komt juist dat gebrek aan innovatie aan de orde, ook aan gemeentezijde.
'Het is me opgevallen dat de gemeente vaak iets anders verstaat onder innovatie dan de zorgsector. Instellingen zoeken het vooral in samenwerking met andere instellingen. We hebben bij de gemeente Eindhoven een aparte pot innovatie, maar het is nog moeilijk daar een bestemming voor te vinden. Gemeente en instellingen moeten veel meer met elkaar in gesprek. Dan kan het best zijn dat de gemeente haar definities moet bijstellen.'

U neemt straks aan de andere kant van de tafel plaats: van de inkoopkant gaat u aan de aanbodkant zitten.
'Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd dat punt ook naar voren gebracht maar ik vind dat 'aan de andere kant' een verkeerde perceptie. Gemeente en zorgaanbieder hebben hetzelfde belang. De zorgaanbieder wil het beste voor haar cliënten en de gemeente het beste voor haar burgers: dat zijn dezelfde mensen. We hebben marktwerking ingevoerd om de kosten te beperken en schieten helemaal door. We gebruiken woorden als inkoop en gemeentes doen dan heel zakelijk, maar het gaat wel om mensen, de kwetsbare mensen in onze samenleving. Wat mag kwetsbaarheid kosten?'

Toch is zorg aanbieden nieuw voor u.
'Nou, ik zit bijvoorbeeld wel in de raad van toezicht van een ggz-organisatie. Ik heb dat altijd bewust opgezocht, iets willen meenemen van wat het zorgbedrijf inhoudt. Zorgorganisaties en gemeenten spreken over dezelfde dingen maar de woorden hebben niet precies dezelfde lading. Je moet zien te ontdekken wat je gemeen hebt.'

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Eén reactie

  • j


    Of zij rekening houd met gevoelens van anderen!

Of registreer u om te kunnen reageren.