Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Vaktechnische kwaliteit staat voorop, pas daarna komen de centjes'

Per 1 augustus is Huub Wieleman, tot dan accountant bij Deloitte, begonnen als CFO bij de Reinier Haga Groep. De grootste uitdaging waarvoor hij staat is 'meer doen met dezelfde middelen'.
'Vaktechnische kwaliteit staat voorop, pas daarna komen de centjes'

Is een accountant een goede CFO? Is zelf het financiële management voeren anders/moeilijker dan het controleren of erover adviseren? 'Nee, een accountant is niet automatisch een goede CFO, al wordt de CFO een "accountant in business" genoemd. Ik was controlerend accountant en dat is heel iets anders. Mijn interesse voor bepaalde onderwerpen – risicomanagement, kostenbeheersing en geld vrijmaken voor technologische vernieuwing – loopt wel parallel met mijn taken als CFO. Daarom is het een leuke en stevige uitdaging. Je hebt in de zorg te maken met invloeden vanuit de politiek, de verzekeraars en de financiers. Het is heel belangrijk om als ziekenhuisbestuur je eigen visie te bepalen en goed overzicht te houden.'

De adviezen ter verbetering van de kwaliteit van de accountancy uit het rapport In het publiek belang, waarvan uw medeauteur bent, gelden ook voor de zorg. 'Klopt, dat blijkt ook in de gesprekken die ik hier nu met de collega's voer. De zorgsector staat, net als de accountancy, enorm in de publieke en politieke belangstelling en daardoor onder grote druk. Dat maakt een aantal van dezelfde soort maatregelen noodzakelijk. Ook in de zorg geldt dat vaktechnische kwaliteit leveren voorop moet staan, pas daarna komen de centjes. In het ziekenhuis wordt al veel belang gehecht aan leren van elkaars fouten en blamefree reporting maar de transparantie kan nog veel beter. En ook het ziekenhuisbedrijf moet verder geprofessionaliseerd.'

De geneesheer-directeur behoort tot een ver verleden? 'In essentie blijft die functie er zeker wel. We moeten ons in het ziekenhuis in de eerste plaats bezighouden met het medische vak. Maar daarnaast ook met een goede bedrijfsvoering. Die twee taken zijn nu uit elkaar gehaald. En zo zijn de Reinier Haga Groep en ik bij elkaar gekomen. Het ziekenhuis wilde een volgende slag maken in de professionalisering van de bedrijfsvoering en ik wilde graag een grote klus in een complexe omgeving gaan doen.'

Welke uitdagingen wachten u bij de Reinier Haga Groep? 'De grootste uitdaging is om met dezelfde middelen meer te doen. Dat geldt voor alle ziekenhuizen. Hier ligt daarnaast de uitdaging om de drie ziekenhuizen, Den Haag, Delft en Zoetermeer, te verbinden en best practices van elkaar over te nemen. Met voor mij bij uitstek de taak om in die verbinding de bedrijfsvoering te optimaliseren. Samen vormen deze ziekenhuizen het grootste topklinische ziekenhuis in Nederland met een omzet van zo'n 750 miljoen. We openen dit jaar nieuwe ziekenhuizen in Delft en Den Haag: prachtige gebouwen met state-of-the-art voorzieningen.'

Vormt de nieuwbouw nog een bijzonder risico? 'De financiering in de gezondheidszorg staat natuurlijk onder druk. De banken zijn geneigd het risicoprofiel van de ziekenhuizen wat hoog in te schatten. Terwijl wij minder onduidelijkheid over toekomstige omzetten hebben dan menig bedrijf in de profitsector. In ons werkgebied wonen blijvend veel mensen. Die worden allemaal een keer in hun leven ziek. Met de nieuwbouw zijn wel vele honderden miljoenen gemoeid die we de komende jaren moeten terugverdienen. Daar is veel overleg met de banken aan voorafgegaan en er ligt een goed businessplan. Samen met de architecten zijn totaal andere ziekenhuizen ontworpen qua indeling en ruimtegebruik met veel aandacht voor de patiënt én een efficiënte bedrijfsvoering.'

Nu moet u als CFO zorgen dat de business case gerealiseerd wordt. 'Dat is waar. Het gebouw staat er voor tientallen jaren; een lange periode. Ondertussen kan er veel veranderen: in de verhoudingen met de eerste lijn, met de zelfstandige klinieken, in de technologische mogelijkheden en hoe mensen zelf hun gezondheid managen. Hoeveel en wat voor soort ziekenhuiscapaciteit heb je dan nodig? Daarmee kom ik terug op mijn belangrijkste taak: goed overzicht houden.'

U bent ook lid van de raad van toezicht van de KNVB-sectie amateurvoetbal. Komt voetbalervaring in het ziekenhuis van pas? 'Het grappige is dat de KNVB 1,2 miljoen voetballende leden heeft en dat het werkgebied van Reinier Haga ook wel zoveel inwoners telt. In beide functies, hier in het bestuur en daar in het toezicht, gaat het erom voldoende 'in control' te zijn om de opdracht professioneel te kunnen uitvoeren. Als ik wat verder ben, zal ik een vergelijking kunnen maken tussen topklassevoetbal en de prestaties in een operatiekamer.'

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Of registreer u om te kunnen reageren.