Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Politici overgewaardeerd

De FNV blijft Loek Hermans en de oud-bestuurders van Meavita achtervolgen. De bond wil hen persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade van het faillissement in 2009.
EricBassant300.jpg

Een kwart van de circa 20.000 werknemers werd kort daarna ontslagen, vaak zonder financiële compensatie voor verloren vakantiedagen, pensioenrechten en ontslagvergoedingen. In november kwam de Ondernemingskamer tot het oordeel dat het voormalige bestuur schuldig is aan wanbeleid. Hermans trad daarna af als senator maar wat koopt de ontslagen medewerker daarvoor lijkt de FNV te redeneren. De FNV wil de rekening van de ontslagen medewerkers bij hem neerleggen.

Goede contacten in het Haagse
De kwestie-Hermans doet in ieder geval de vraag rijzen of het nu een voordeel is of een nadeel als een ex-politicus of politica deel uitmaakt van een bestuur of raad van toezicht. Jarenlang zijn contacten van voormalige Haagse politici gezien als nuttig vanwege de veronderstelde informele invloed en goede contacten in het Haagse. Het beeld bestaat dat de voormalige politici goed zijn ingelicht over beleidswijzigingen en dat ze adequaat kunnen inschatten of een dossier vuurwerk bevat of juist even terzijde kan worden geschoven. Ex-politici hebben veel belang bij dat beeld want het is moeilijk om na een verblijf in de politieke arena een geschikte functie te vinden. Ervaring uit het bedrijfsleven is vaak niet aanwezig en voor de politieke vaardigheden en interesses bestaat buiten het publieke domein weinig belangstelling. De zorgsector is een waar toevluchtsoord geworden voor voormalige Kamerleden. En ook voormalige lokale politici, bijvoorbeeld ex-wethouders, liggen goed in de markt nu zorgtaken zijn overgeheveld naar gemeenten

Gebrek aan bedrijfseconomische kennis
Maar er kleven ook nadelen aan de politici. Ze zijn meer bestuurder dan manager en ze zijn gewend aan de stroperigheid en traagheid van publieke besluitvormingstrajecten. Veel politici hebben de neiging om te laat in actie te komen. Ze zijn gewend aan regeren op basis van incidenten, bedrijfseconomische kennis is afwezig en ze gaan ervan uit dat de meeste heikele discussies vanzelf luwen. Vernieuwers zijn het niet. En als het misgaat, gaat het goed mis. Enige tijd terug zei een bankier tegen mij dat het een pre is als een zorginstelling wordt bestuurd door iemand met politieke ervaring. Bij mij zouden juist de alarmbellen gaan rinkelen. Zeker als een zorginstelling voor een grote veranderopdracht staat. Politici zijn overgewaardeerd.

Of registreer u om te kunnen reageren.