Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Het is goed als bestuurder verbonden te zijn met de zorg'

Ze kent de ouderenzorg als consulent voor mensen met complexe dementie. En toen kwam er een bestuursvacature bij SHDH en zag Audrey van Schaik een kans om haar ervaring als psychiater en manager op een andere manier tot nut te maken.
Audrey van Schaik_427.jpg

U blijft in de regio. Kende u SHDH al? ‘Ja, ik kende de organisatie vanuit de zorginhoud. Als ouderenpsychiater deed ik bij vvt-organisaties consulten voor mensen met complexe dementie. Bijvoorbeeld mensen met ernstige gedragsstoornissen, agressie of wegloopgedrag dat om een rechterlijke machtiging vraagt. Bij de behandeling van deze mensen gaat het ook over hun omgeving. Je vraagt welke zorg is ingezet, hoe het leven voor de patiënt, voor de vvt een cliënt geregeld is. Op die manier kende ik ook SHDH al van binnenuit.’

Van behandelend psychiater naar een managementfunctie als directeur afdeling Ouderenpsychiatrie bij GGZ InGeest en nu bestuurder: steeds een stapje verder van de praktijk. ‘Dat is zeker een punt. Na de eerste drie weken bij SHDH heb ik drie weken van een al geplande vakantie genoten. In die weken is dat een van de dingen geweest waar ik goed over heb nagedacht. Mijn intentie is om de cliënt te blijven zien. Ik wil geen vergadertijger worden, maar heb nu al gemerkt dat ik van het ene overleg het volgende in ga. Om mijn registratie te behouden zou ik 16 uur per week patiënten moeten zien, dat is erg veel... Maar ik wil echt dicht op de zorg blijven zitten, concrete input krijgen van de cliënt. Zo wil ik naast de centrale cliëntenraad ook lokale cliëntenraden spreken en de klachtencommissie.

Maar het beleidswerk trekt wel? ‘Natuurlijk, anders had ik deze stap niet gezet. Ik ben echt gevallen voor deze vacature. Het is in de vvt nog heel ongewoon dat iemand met een zorgprofiel wordt gezocht voor het bestuur. De organisatie van de zorg voor ouderen vraagt nauwe samenwerking met de huisartsen, medisch specialisten en ggz. Dan is het goed als je als bestuurder nog verbonden bent met de zorg.’

Houdt u nog tijd over voor uw nevenactiviteiten, ik denk aan het bestuur van stichting Yeye waarvan u een van de oprichters bent? ‘Stichting Yeye bevordert de samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van psychiatrie tussen Nederland en Suriname. Dat is een van mijn twee kindjes, naast mijn twee echte kinderen. In oktober hebben we weer een groot nascholingsproject georganiseerd met 70 deelnemers. Dat kost wel tijd ja. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik dat los ga laten. Suriname is het land van mijn ouders, ik heb er ook een emotionele band mee.
Mijn andere kindje is de intervisie medisch leiderschap die ik één avond per maand aan net afgestudeerde specialisten geef. Ik leer hun hoe de hazen lopen. Je hoort artsen soms zeggen dat ze wel anders zouden willen, maar dat het niet lukt, dat ze hun manager zover niet krijgen. Het is van groot belang met hen daarvoor tools te ontwikkelen, zodat hun beleidsmatige adviezen gehoor vinden bij het bestuur. Ik zou bij SHDH ook graag een dergelijke intervisie voor specialisten ouderengeneeskunde of andere zorgprofessionals organiseren, maar kan dat natuurlijk niet zelf geven als bestuurder.’

Ziet u nog andere agendapunten voor SHDH? ‘Dat laatste is meer een stokpaardje van mij: ik vind dat medewerkers in de organisatie mee moeten denken over het beleid. De grote agendapunten voor SHDH gelden voor de vvt in het algemeen. Neem de zwaardere problematiek van de groep die in verpleeghuizen verblijft. Dat lijkt wel op wat ik in de ggz heb meegemaakt en ik heb er wel ideeën over. We moeten specialiseren, keuzes maken. Bijvoorbeeld aansluiten aan  de somatische zorg in de ziekenhuizen en onderzoekslijnen van de universiteiten, zoals in het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VUmc gebeurt. Overigens heeft niet alleen de intramurale zorg maar ook de thuiszorg, de wijkverpleging met een zwaardere doelgroep te maken. Hoe maken we onze dagbesteding geschikt voor deze doelgroep? We zullen lokale oplossingen moeten zoeken door intensieve samenwerking met huisartsen, gemeente en welzijnsorganisaties.
Ook de geriatrische revalidatie zullen we goed moeten optuigen zodat cliënten na een orthopedische ingreep of CVA bij ons herstellen en weer voor zichzelf leren zorgen. Dat is goed voor de ziekenhuizen waar ouderen vaak onnodig lang bedden bezet houden en goed voor de cliënt die dan sneller naar huis kan.’

Zorg voor dementerenden wordt een belangrijk onderdeel van uw portefeuille. ‘Ja, ik heb mij in de ggz ingezet voor de verschuiving van dementiepatiënten naar de vvt. De ggz moest krimpen dus dan ga je kijken welke patiëntengroepen andere partijen ook goed kunnen bedienen. Vroeger zat de diagnostiek in de tweede lijn, bij de psychiater, neuroloog of klinisch geriater. Maar dementie kan vroegtijdig gesignaleerd en behandeld worden door de huisarts of ouderenarts. De patiënt zit in de vvt-keten of zoals het tegenwoordig mooi patient journey wordt genoemd. Alleen zeer complexe dementie met ernstige gedrags- of angststoornissen hoort in de ggz thuis. Je hebt dus wel iemand nodig die ziet waar die grens of dat omslagpunt ligt. Daarvoor kwam ik als consulent en behandelaar bij ouderenzorgorganisaties. En nu ga ik die ervaring en expertise inzetten in het bestuur van SHDH’.

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.