Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'We hebben allemaal onze beperkingen'

Met haar aantreden als nieuwe bestuurder van stichting Sprank verruilt Anne Westerduin de uitgeversgroep voor de gehandicaptenzorg. Een gesprek over wat een theoloog met commerciële ervaring de zorg te bieden heeft.
AnneWesterduin.jpg

Van Royal Jongbloed naar de zorg lijkt een grote stap. Is de christelijke basis van beide de rode draad? ‘Mijn achtergrond is die van theoloog met een MBA op het snijvlak van publiek en privaat. Juist de combinatie van die twee werelden kenmerken mij. Op het eerste gezicht lijken bedrijfsleven en theologie niet bij elkaar te passen. In de praktijk zijn ze prima op elkaar te betrekken. Voor mij voelt het niet als een grote stap, je werkt bij beide organisaties voor een specifieke groep mensen binnen de samenleving.’

Was de christelijke identiteit van Sprank doorslaggevend voor deze carrièrestap? ‘Nee, dat was het totaalplaatje. Het past uiteraard wel bij mij, ik ben tenslotte theoloog. Ik ben er diep van overtuigd dat ieder mens op zoek is naar zijn bestemming, naar ertoe doen, naar onderdeel uitmaken van een groter geheel. Richting de zorgsector denk ik dat de theologie kan bijdragen door te wijzen op het belang van toewijding, die vooral gedijt in een klimaat van geduld, aandacht en oefening. Elk mens doet ertoe, of we nu lichamelijke of verstandelijke beperkingen kennen of niet. Sterker nog: we hebben allemaal onze beperkingen, ook wanneer ons IQ hoog is en we een topbaan hebben. Juist het feit dat we dan onze beperkingen geneigd zijn te verbloemen is veelzeggend. In de zorg geloof ik met Henri Nouwen in wederkerigheid: “Degene die zorgt en degene die zorg ontvangt zijn allebei sterk, maar ook allebei kwetsbaar, ieder op een eigen manier”.’

Hoe vertaalt dat zich in goede zorg bij Sprank? ‘Sprank is een zorginstelling die inziet dat ook een christelijke identiteit anno 2017 niet het afvinken van lijstjes is: er wordt hier aan tafel gebeden, de cliënten maken kerkdiensten mee, er is een dominee beschikbaar en daarmee is het op orde. Nee, het gaat bij Sprank veel verder, tot in het diepste DNA van de organisatie. Hoe ga je om met iemand die continu de sfeer in huis onder druk zet? Wat doe je als iemand ontoelaatbaar gedrag laat zien? Maar ook: welke kansen en mogelijkheden zie je in mensen omdat zij door God net zo geliefd zijn als jijzelf? Aan dat denk- en handelproces mede vorm en inhoud geven, vind ik een mooie uitdaging.’

Welke ervaring brengt u mee naar Sprank? ‘Ik heb de indruk dat het op dit moment steeds meer gebeurt: het aantrekken van bestuurders die buiten de zorg hun expertise opgedaan hebben. De manier van denken en handelen in het bedrijfsleven is anders dan in het publieke domein. Je realiseert je continu dat de producten en diensten die je levert concrete waarde moeten opleveren en het liefst hier en nu. Dat maakt je creatief in klantgericht denken. Doorpakken, resultaten boeken, verantwoordelijkheden beleggen daar waar ze horen. Dat zijn vaardigheden die de zorg zeker kan gebruiken.’

Welke uitdagingen ziet u voor de zorg en waar liggen oplossingen? ‘De zorgsector kampt met hoge verwachtingen, financiële beperkingen en tekort aan gekwalificeerd personeel. Zorgverleners voelen zich vaak vooral tekortschieten. Ik pretendeer zeker niet dat we alle problemen kunnen oplossen want daar is de situatie in de zorgsector in Nederland veel te complex voor. Maar de keuze om het publieke en private domein naar elkaar toe te halen, daar geloof ik wel in. We gaan toe naar een netwerksamenleving waarin verbanden over en weer tot nieuwe resultaten kunnen leiden. Ik ben ook toezichthouder in de zorg en ik zie daar wat een mooie verbanden er te leggen zijn. Zo schenken de cliënten van de nabijgelegen locatie van Philadelphia koffie bij de ouderen in het Baken. Zoeken naar ongedachte mogelijkheden is mij op het lijf geschreven. Dat kan overigens pas wanneer de zorg in de basis van goede kwaliteit is. Bij Sprank kom ik op dat punt op het goede moment. Er is veel knowhow en gedrevenheid op de werkvloer en daar haak ik graag bij aan.’

Berber Bast

chef redactie Zorgvisie
Bekijk profiel

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.