Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rijkste en armste zorgaanbieders

De rijkste zorgorganisatie van ons land is Pameijer uit Rotterdam. De aanbieder van beschermd wonen en scholing voor mensen met een beperking wist vorig jaar zijn eigen vermogen opnieuw te versterken. Eind 2014 bedroeg de solvabiliteit ruim 41% (41,1%).  De instelling is daarmee nog net iets rijker dan het Deventer Ziekenhuis dat een solvabiliteit van bijna 40% (39,7%) laat zien. Onderstaand de overzichten. Bekijk ook het bijbehorende artikel.

AcZ = Academisch Ziekenhuis, AZ = Algemeen Ziekenhuis, CZ = Categoraal ziekenhuis, Gehz = Gehandicaptenzorg, gemengd = Combinatie instelling, GGZ = Geestelijke gezondheidszorg, VVT = Verpleging, verzorging en thuiszorg

Top 10 rijkste zorgaanbieders

2014 2013 Instelling Subsector Totale baten 2014 Resultaat 2014 Eigen vermogen 2013 Eigen vermogen in % totale baten
99 99 Pameijer BC Gemengd         149.231      3.300     61.336 41,1%
82 81 Deventer Ziekenhuis AZ         176.702      8.166     70.133 39,7%
54 49 ASVZ Gehz         251.525      6.302     90.320 35,9%
97 - De Zorgcirkel VVT 150.392      6.606     52.156 34,7%
78 79 Algemeen Ziekenhuis Westfries Gasthuis AZ         183.028      6.007     58.369 31,9%
10 10 Maastricht UMC+ AcZ         650.769     26.268   197.882 30,4%
1 1 Erasmus Medisch Centrum AcZ       1.310.231     33.715   392.062 29,9%
41 54 Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis CZ         279.564      9.143     81.533 29,2%
16 35 MCHaaglanden en Bronovo-Nebo AZ         425.152      8.436   122.962 28,9%
66 60 Kwadrantgroep VVT         215.148      7.508     61.064 28,4%

 

Top 10 zorgaanbieders lage solvabiliteit

2014 2013 Instelling Subsector Totale baten 2014 Resultaat 2014 Eigen vermogen 2013 Eigen vermogen in % totale baten
21 22 Orbis medisch zorgconcern Gemengd         370.761      9.024     21.693 5,9%
29 29 Leger des Heils VVT         328.233      1.464-     25.620 7,8%
18 14 Careyn VVT         402.675      9.907-     37.723 9,4%
89 93 Ziekenhuis Bernhoven AZ         166.700      7.301     16.652 10,0%
52 42 Amstelring Groep VVT         253.200      5.144-     25.716 10,2%
44 - BuurtZorg! VVT         274.639      9.030     31.019 11,3%
26 20 Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg Gehz         350.888      9.058     40.197 11,5%
68 63 Pantein Groep Gemengd         206.946         907-     23.980 11,6%
87 83 Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (cijfers 2013) AZ 171.939 -4.319 19.964 11,6%
83 84 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Gemengd         174.912 -11.939     23.556 13,5%

 

Zorgaanbieders met verlies

2014 2013 Instelling Subsector Totale baten 2014 Resultaat 2014
83 84 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Gemengd         174.912 -11.939
18 14 Careyn VVT         402.675 -9.907
51 53 Kentalis Gehz         253.357 -6.090
52 42 Amstelring Groep VVT         253.200 -5.144
87 83 Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (cijfers 2013) AZ 171.939 -4.319
8 7 VU Medisch Centrum AcZ         699.239 -3.548
31 28 Laurens VVT         323.146 -1.640
29 29 Leger des Heils VVT         328.233 -1.464
80 86 Groene Hart Ziekenhuis AZ         179.297 -1.276
68 63 Pantein Groep Gemengd         206.946 -907
74 71 Altrecht GGZ         186.110 -906