Home 2019

Laatste blogs

Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Hints voor de SAZ

De SAZ-ziekenhuizen hebben de ambitie gezondheidsorganisaties te worden. Prima, schrijft Guus Schrijvers, maar pas op: vergeet de electieve zorg niet.
Financieel management
Nika Stegeman, BDO

Blog: Behoud van zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Veel ziekenhuizen zouden niet meer in aanmerking komen voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. Geen reden voor paniek, wel voor een analyse van de risico’s met betrekking tot deze vrijstelling.
Personeel

Blog: In actie voor behoud personeel

Met alleen werving zullen de tekorten aan zorgmedewerkers niet weggewerkt worden. Zorgorganisaties zullen moeten inzetten op behoud van het zittende personeel. Cor Calis reikt daarvoor vier acties aan.
Ggz
GZ-psycholoog Jenet van Lubek

Blog: Twee deeloplossingen voor de wachtlijsten ggz

Meer evenwicht tussen de wachtlijsten in de basis-ggz en specialistische ggz kan de gemiddelde wachttijd in de ggz reduceren, betoogt zelfstandig GZ-psycholoog Jenet van Lubek.
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Hoe krijgen we het transformatiegeld op de juiste plek

Zorg op de juiste plek, begint met transformatiegeld op de juiste plek. Guus Schrijvers ziet wel mogelijkheden om het daar te krijgen.
Financieel management
Wim Groot

Blog: De heilloze discussie over winstuitkering zorgaanbieders

De bewindslieden van VWS hebben de zorgorganisaties gevraagd hun mening te geven over de vraag of winstuitkering door zorgaanbieders toelaatbaar is of niet. Binnenkort zullen de bewindslieden hun conclusies over deze consultatie bekendmaken. Wim Groot verwacht niet dat er concrete acties volgen.
Zorgmanager van het Jaar
Steven de Waal

Blog: Patiëntenmacht vraagt om nieuw leiderschap

De patiënt heeft tegenwoordig opiniemacht, reputatiemacht, kennismacht (ook over medische zaken!), keuzemacht en zorg-op-maatmacht. Dat vraagt om managers met maatschappelijk leiderschap.
Simon Heesbeen en Eveline Castelijns

Blog: De zorgmanager: terug van weggeweest

De afgelopen jaren is het aandeel zorgmanagement in de langdurige zorg steeds verder afgenomen. Die daling is onder andere toe te schrijven aan de invoering van zelforganisatie. Maar staan zorgmanagers en zelforganisatie met elkaar op gespannen voet?

Blog: De zorg en de arbeidsmarkt: zorgen of kansen?

'Ik combineer leren met werken. Ik voel dat mensen me echt nodig hebben. Juist in de laatste levensfase kun je heel veel betekenen voor mensen.' Dit zegt Joselien die als zij-instromer aan de slag is gegaan bij Cordaan.
E-health
Berend de Vries

Blog: Geen wachtwoord, geen zorg

Komt alle technologische vooruitgang de patiënt ten goede? Berend de Vries heeft zijn twijfels.