Collegereeks Management in de zorg

Leer efficiënt inspelen op dé 7 actuele zorgmanagement-onderwerpen

Wachtlijst
Op dit moment is de inschrijving voor deze editie gesloten wegens een maximum aan beschikbare plaatsen. We bekijken mogelijkheden voor uitbreiding van de collegereeks. Meld u aan voor de wachtlijst en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zor 0415 Header Zorgvisieacademy Collegreeks 700x350 2

Veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Aan u de uitdaging om nog slimmer en slagvaardiger te opereren, zodat u de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen uw organisatie waarborgt. Misschien bent u wel op de hoogte van wat er speelt, maar weet u ook hoe u ermee omgaat? Welke strategische keuzes u het beste maakt? En hoe u de laatste trends en (online) ontwikkelingen in uw voordeel laat werken?

De zorg verandert. Ontwikkelt u mee?
De collegereeks Management in de zorg helpt u in korte tijd inzicht te krijgen wat er speelt in het dynamische zorglandschap. U ontwikkelt een eigen visie op hoe u kwalitatief hoge zorg kunt bieden. Hoogleraren en praktijksprekers van Nyenrode Business Universiteit helpen u theorie direct te vertalen naar uw organisatie. U komt op een toegankelijke, inspirerende en praktijkgerichte manier alles te weten over de 7 belangrijke zorgthema’s van dit moment.

Dé 7 actuele zorgmanagementthema’s
De colleges vinden plaats op dinsdag (m.u.v. college 1) 2, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober en 2 november 2021. De reeks is ontwikkeld om te kunnen volgen naast een drukke baan. Tijden zijn filevrij geprogrammeerd.

Veel deelnemers gingen u voor…

… en deelden hun ervaringen.

 • ‘Alle colleges bij elkaar geven weer voldoende inspiratie om na te denken over alle veranderingen die op ons af komen in de zorg.’
 • ‘Ik vond het een leerzame inhoudelijke reeks waaruit ik het geleerde zeker mee neem in mijn dagelijkse werk.’
 • ‘Het helpt mij mijn eigen positie te bepalen in deze roerige tijden.’
 • ‘Voor mij was dit een opfrissing van alle facetten rondom management in de zorg.’

 

Coronaproof
Deelnemers aan de laatste editie delen hun ervaring over het online bijwonen van de collegereeks:

 • ‘Ik heb met veel plezier de collegereeks gevolgd. Een van de weinige colleges waar je nieuwe kennis opdoet!’
 • ‘Wat hebben jullie je best gedaan om te in deze tijd te organiseren. Hele reeks heeft mij veel goeds gedaan, ga zo door!’
 • ‘Complimenten voor het goede omgaan met de coronamaatregelen. Dit was zeer goed geregeld!’
 • ‘Goed ingespeeld op de corona maatregelen. Fijn en warm contact.’

De colleges vinden plaats op dinsdagen (m.u.v. college 1): 2, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober en 2 november 2021. De colleges zijn filevrij en na afloop houdt u nog een behoorlijke avond over.

Programma
15.00 uur – ontvangst
15.30 uur – aanvang college
17.00 uur – pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur – afsluiting college

1 sep

We bevinden ons momenteel aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie, waarin de regels opnieuw worden bepaald en de maatschappij opnieuw wordt ingericht. Verschillende technologieën liggen hieraan ten grondslag. Deze technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: sectoren transformeren, er ontstaan nieuwe business modellen, en nieuwe spelers komen en gaan.

Prof. dr. Bob de Wit schetst deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen en plaatst ze in een historische context. Vervolgens wordt gekeken naar de impact hiervan op de verschillende industrieën, waaronder de gezondheidszorg: veranderingen in de gezondheidszorg plaatsen beslissers en beleidsmakers voor grote uitdagingen. Nieuwe businessmodellen en toenemende eisen van de clientèle, zowel in de vorm van een grotere vraag als een hoger niveau van de dienstverlening, zetten veel instellingen onder druk. Organisaties moeten opnieuw naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag de dag leveren nog relevant is in de toekomst.

Bob de Wit benadrukt in zijn college het belang van visie en strategie in het digitale tijdperk en maakt samen met de deelnemers een vertaling van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie: welke mogelijkheden bieden zich aan? Het college is confronterend, maar draagt bij aan het loskoppelen van de “waan van de dag”. Deelnemers zullen geïnspireerd raken om verder in de toekomst en buiten de bestaande kaders na te denken.

14 sep
Lees meer Sluiten
College: Kwaliteit en veiligheid

Zorgprofessionals staan onder grote druk en ervaren verlies van eigenaarschap over hun vak. Patiënten willen niet langer behandeld worden als een gemiddelde uit een onderzoeksgroep. En de onhoudbaar stijgende zorgkosten zijn algemeen bekend, maar niet minder verontrustend. Kremer vindt dat we kwaliteit van zorg niet langer als een statisch en objectief gegeven moeten beschouwen. De zorg is gebaat bij een nieuwe definitie van kwaliteit, waarin de lerende praktijk centraal staat en de uitkomsten gerechtvaardigde verschillen laten zien. Om ruimte te geven aan samen leren en verbeteren, zal ook de governance zich op dat leren moeten richten en niet zozeer op de uitkomsten.

21 sep

Binnen de zorgsector werken betrokken, goed opgeleide en hardwerkende professionals die allemaal het beste willen voor de patiënt. Maar, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dat geen garantie voor goede zorg. Een patiënt heeft doorgaans te maken met verschillende professionals en instellingen. Er kan pas sprake zijn van ‘goede zorg’ als al deze partijen én ieder hun eigen werk zo goed mogelijk doen én optimaal samenwerken vanuit het gemeenschappelijk patiëntenbelang. Dit college gaat in op het tweede aspect; de zogenaamde ‘ketensamenwerking.’ Hieronder vallen ook bijvoorbeeld het managen van zorgpaden, lean management en zorglogistiek.

Meer specifiek wordt ingegaan op onder meer:

 • Welke ‘problemen’ kunnen met behulp van ketensamenwerking worden opgelost?
 • Wat zijn de principes van ketensamenwerking in de zorg?
 • Waarom blijkt ketensamenwerking in de praktijk zo moeilijk?
 • Welke methodes kunnen worden toegepast?
 • Welke partijen in de zorgketen zouden wat kunnen of moeten doen?

Belangrijke aspecten zoals het creëren van vertrouwen, informatiedeling, het afstemmen van beslissingen, het creëren van win-win situaties en nieuwe vormen van leiderschap komen aan de orde. Hierbij zal bepleit worden dat een paradigmaverandering noodzakelijk is om ketensamenwerking in de (zorg)praktijk te laten slagen.

28 sept
Lees meer Sluiten
College 4: Leiderschap in tijden van crisis in de zorg

In tijden van crisis is het essentieel om je bezig te houden met je kerntaak: Je organisatie of team draaiende houden. Niet alleen de toekomst van werknemers, maar ook de gezondheid van je organisatie staat op het spel. Als veiligheid en resultaten terugvallen moet je als leidinggevende meer leiding nemen, je hoofd koel houden en de rust bewaren om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Naast korte termijn handelen is een (middel)lange termijnstrategie van groot belang. Om te zorgen voor de juiste energie binnen je organisatie of team en te zorgen voor eigenaarschap en verbondenheid, is de mate van ‘mindsetverandering’ cruciaal. Bas Kodden geeft u tijdens dit college handvatten om in tijden van crisis succesvol leiding te kunnen geven aan uzelf en uw mensen.

5 okt
Lees meer Sluiten
College 5: Financieel management in de zorg

Sturen op financiële kengetallen en ratio’s
Organisaties in de zorgsector manifesteren zich in toenemende mate op (internationale) kapitaalmarkten. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat de taal is die financiers spreken en waar financiers naar kijken bij het beoordelen van investerings- en financieringsproposities. Hoe vertaalt u de business case naar een case die te financieren is.

Dit college gaat in op:

 • het begrijpen en beoordelen van de belangrijkste financiële overzichten; balans en resultatenrekening
 • de cashflow- en ratioanalyse van organisaties in de zorg
 • aan de hand van praktijkcases gaat u werken met de belangrijkste financiële kengetallen

12 okt

Zorgverzekeraars anno 2021
Zorgverzekeraars zijn de uitvoerders van het marktbeleid. Ze geven richting aan doelmatige en kwalitatieve inkoop. Maar is deze toebedeelde inkooprol gelijk aan de wensen van hun klanten, de polishouders? Gaat dit veranderen en hoe kan de consument meer sturing geven aan de rol van de zorgverzekeraars. Is de vrije artsenkeuze van cruciaal belang?

2 nov
Lees meer Sluiten
College 7: Innoveren in de zorg

Innoveren klinkt flitsend en modern, maar het is toch vooral ploeteren. Prachtig ploeteren dat wel. ‘We geven patiënten dezelfde medicijnen als dertig jaar geleden en kunnen ze vaak niet voldoende helpen hun weg (terug) te vinden naar een inclusieve samenleving.’ stelt prof. dr. Floortje Scheepers. Zij pleit voor innovatievere zorg en onderzoek gericht op de complexiteit van de echte praktijk. Die complexiteit maakt wel dat innoveren met elkaar ploeteren is, kleine stapjes zetten. Het vraagt om een cultuur van leren in plaats van weten, van collectieve intelligentie en bescheidenheid in plaats van individuele excellentie. Alleen samen kunnen we dit waarmaken.

In het college leert u:

 • De schoonheid van ploeteren kennen
 • Hoe een klimaat van innovatie te creëren
 • Hoe vooruit te komen bij innovatie in een complexe zorg omgeving

*Programmawijzigingen onder voorbehoud

In de collegereeks Management in de zorg gaat een gevarieerde groep hoogleraren en praktijksprekers in op de uitdagingen die u in de zorg te wachten staan.

Nieuwsgierig wie u ontmoet? Lees hier de brochure ‘Inspirerende sprekers’.

 

Voor wie?
De collegereeks Management in de zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, managers, artsen en overige professionals werkzaam voor een cure- of care instelling en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een overzicht van een deelnemers aan de collegereeks Management in de zorg.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

O.a. de volgende organisaties O.a. de volgende functies
AmbulanceZorg R’dm-Rijnmond Adviseur
Antonius Zorggroep Sneek Algemene directie
Apotheek Nauta Apotheker
Apotheek Nauta Arts
Bernhoven Beleidsmedewerker
Birchwood Take Care Management Bestuur
BNG Bank Commercieel directeur
Ciran Communicatiemanager
D&A medical group bv Consultant/Adviseur
De Zellingen Directeur bedrijfsvoering
Driestroom Directeur fondsenwerving
EigenZorg.Com Eigenaar
ETZ Financieel directeur
Federatie Medisch Specialisten Hoofd personeelszaken
Gemeente Dordrecht Hoofd research unit oncologische zorg
GJH Bogaerts Holding BV Hoofd zorg/welzijn
Groene Hart Ziekenhuis Hoofden van dienst
Haspel Den Bosch Investeerder
Huisartsen Coöperatie Eemland Management Trainee
Huisartsenpost West-Friesland Manager
HVO-Querido Manager Kwaliteit & ICT
IM! Inspiratie voor Management Manager Public Finance
Kentalis Productmanager
Lexsigma Healthcare Projectleider
LUMC Regio manager
M&I/Partners Secretaris Raad van Bestuur
Maasstad Ziekenhuis Senior Adviseur Kwaliteit
Maatschap MSB Almere e.o. Senior Zorginkoper Cure
MC Slotervaart Strategisch senior Accountmanager
MCH-Bronovo ziekenhuis Teamleider RVE KNO
Ministerie van Defensie
MMC
Particulier
Plesman apotheek
Reinier de Graaf Groep
S&L zorg
Stichting Geriant
Stichting mirro
Stichting Q-support
Stichting Rivierduinen
Stichting ZuidZorg
Tempo-Team
Treant
Turnwise management & coaching
UMC Utrecht
UMCG
VGN
VU medisch centrum
Zonnehuisgroep Amstelland
Zorg en Zekerheid
Zuyderland

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Accreditatie
ABAN accreditatie: 21 punten.
De collegereeks Management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 21 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Advies
Wilt u weten of deze collegereeks ook voor u het juiste programma is? Of heeft u specifieke vragen? Vul dan het interesseformulier in of neem dan contact op met:

Joanne Bijleveld

Programmamanager Zorgvisie Academy
T: 030 – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij bij de collegereeks treffen.

Datum
Dinsdag (m.u.v. college 1): 2, 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober en 2 november 2021

Tijd
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur  Aanvang college
17.00 uur  Pauze (inclusief lichte maaltijd)
19.00 uur  Afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2660,- per persoon (btw vrij)

Accreditatie
ABAN accreditatie: 21 punten.

De collegereeks Management in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 21 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact

Joanne Bijleveld

Programmamanager Zorgvisie Academy
T: 030 – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.