Grip op Regeldruk

Een dag in het teken van (ont)regelen.

De kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg dreigt door een ondergrens te zakken. Oorzaken hiervan zijn het toenemende personeelstekort en de onverminderde regeldruk. Het initiatief ‘Ontregel de zorg’ van het ministerie van VWS wordt door iedereen toegejuicht. Maar waar blijven de concrete acties? Alle partijen gaan onverminderd door met het maken van nieuwe regels en vinden hun eigen regels te belangrijk om te schrappen.

Wat is er nodig om het roer om te gooien? Hoe werkt (Ont)Regelen in de praktijk?
Leer snel en effectief ontregelen van onze experts tijdens Grip op Regeldruk 2019!

Bekijk hier het programma met o.a. Marieke Zegers | RadboudUmc, Arnold van Halteren | Zorginstituut Nederland, Tijmen Hiep | VvAA en Wouter Hart | Verdraaide organisaties >>

Een dag in het teken van Grip op Regeldruk. Ontdek:
 • Hoe u grip op de regeldruk concretiseert
 • Hoe u tot een praktische set van beleidsmaatregelen komt
 • Wat ZiN (Zorginstituut Nederland) aan de regeldruk doet
 • Op welke feiten en cijfers er gestuurd kan worden
 • Hoe u ontregelen in de organisatie borgt

Programma Congres Grip op Regeldruk 2019

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Opening
09:40 uur
Lees meer Sluiten
Waar zitten de grootste blokkades in de regeldruk?

Registreren is een belangrijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Goed meten leidt immers tot betere zorg, en het belang van goed inzicht in de verleende zorg en verantwoording van de daaraan bestede middelen staat niet ter discussie. Maar wordt er niet teveel gemeten? En, welke partijen vragen welke gegevens? Waar zitten precies de blokkades? En hoe zijn die op te lossen?

10:30 uur
Lees meer Sluiten
5 handvatten voor de optimale balans tussen registratie en kwaliteitsmonitoring

Het Roer Moet Om (HRMO) en VvaAA hebben de krachten gebundeld en zijn de samenwerking aangegaan in de zorgbrede beweging (Ont)Regel de Zorg. Het terugdringen van (onzinnige)administratie en registratie heeft daarbij de hoogste prioriteit. Tijmen Hiep deelt de bevindingen en geeft 5 handvatten om grip op de regeldruk te krijgen.

11:15 uur
Netwerkpauze
11.15 uur
Lees meer Sluiten
Verzekeraar aan het woord: Inzetten op Ontzorgen

De oorzaak van de regeldruk wordt regelmatig toegedicht aan de verzekeraars. Er wordt gedacht dat daar de behoefte op controle op de geleverde zorg vandaan komt en daarmee de uitgavenposten.

Maar klopt dat wel? En zo ja, hoe kan dat anders?

 • Wat kunnen verzekeraars doen aan de regeldruk bij zorgverleners?
 • Wat zijn de struikelblokken?
 • Praktische handvatten om het ontzorgen toe te passen
 • Op welke manier kunnen oude controle-manieren vernieuwd worden?

12.15 uur
Lees meer Sluiten
Praktijkcase Experiment ZIRE: minder registreren, meer verbeteren

Het doel van alle zorgverleners is het geven van de beste zorg aan patiënten en het continue verbeteren van de zorg. Registraties zijn hiervoor een middel, maar zijn in de afgelopen jaren een doel op zich geworden. In Experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) is door zorgverleners en patiënten samen een kernset van indicatoren geformuleerd. De overige indicatoren laten we los, waardoor meer ruimte ontstaat voor het daadwerkelijk verbeteren van de zorg.

Ontdek:

 • Hoe u de balans kan verleggen van registreren naar meer tijd voor kwaliteitsverbeteringen
 • Hoe u een kernset van zonvolle indicatoren kunt samenstellen
 • En wat belangrijke geleerde lessen zijn van het loslaten van registraties

12:45 uur
Lunchpauze
13.45 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies: Voorbeelden uit de praktijk

1.1 Weg met de 5-minuten registratie
1.2 Leer hoe u radicaal regels kunt schrappen door ‘De Trechter van Verdunning’

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14:15 uur
Netwerkpauze
15.15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies: Voorbeelden uit de praktijk

2.1 Regelarme Zorg in de gehandicaptenzorg
2.2 Apotheker aan het woord

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

15:45 uur

Ontregelen gaat gepaard met onzekerheid. Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Wouter geeft aan de hand van talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die u handvatten bieden bij:

 • het leren sturen vanuit de bedoeling;
 • het vergroten van eigenaarschap;
 • het vormgeven van ondersteunende systemen.

16:45 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1

De MeanderGroep in Limburg is erin geslaagd om de 5-minutenregistratie overboord te gooien. Wat heeft dat precies opgeleverd? Envida start aan het begin van hetzelfde proces. Hoe gaan ze het aanpakken en van welke lessen bij DeMeanderGroep hebben ze al geleerd?

1.2
Lees meer Sluiten
Leer hoe u radicaal regels kunt schrappen door ‘De Trechter van Verdunning’

Aan de hand van een praktisch model leert u welke beleidsmaatregelen nodig & nuttig zijn door ze te filteren op:

 • Noodzaak
 • Werkzaamheid
 • Doelmatigheid

2.1
Regelarme Zorg in de gehandicaptenzorg
2.2
Apotheker aan het woord

Wouter Hart

Oprichter en adviseur Verdraaide Organisaties
Wouter Hart is oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Wouter vertelt aan de hand van alledaagse anekdotes in welke patronen we in veel organisaties terecht zijn gekomen. En hoe dat leidt tot veel bureaucratie en weinig klantgerichtheid. Daar tegenover laat hij zien hoe we door een andere bril naar organiseren kunnen kijken en hoe bepalend dat perspectief is voor wat we in organisaties doen. Sinds het uitkomen van het boek ‘Verdraaide organisaties’ gaf Wouter honderden lezingen over onder andere leiderschap en verandermanagement.

Marieke Zegers

Projectleider ZIRE (zinvolle registratie) en senior onderzoeker RadboudUmc
Marieke Zegers, PhD, is senior onderzoeker bij IQ healthcare en de Intensive Care afdeling van het Radboudumc. Zij heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd, is Epidemioloog B en gepromoveerd op het thema ‘Zorggerelateerde onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen’. Marieke Zegers heeft een ZonMw Implementatiefellowship (2010 – 2014) en de Reizenstein award (2012) ontvangen voor het beste wetenschappelijk artikel in the International Journal for Quality in Health Care.
Zij is projectleider van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van het meten van en sturen op kwaliteit en veiligheid van zorg.

Arnold van Halteren

Hoofd van de afdeling Zorg bij het Zorginstituut

Tijmen Hiep

Bestuurder, Penningmeester van VvAA
Tijmen Hiep (1983) studeerde tandheelkunde en rechten en werd na een aantal jaren als bestuurder bij de landelijke beroepsorganisatie voor tandartsen (KNMT), aangesteld als bestuurder en penningmeester bij Verening VvAA. Daarnaast praktiseert hij nog een aantal dagen in de week als tandarts. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van de beweging (Ont)Regel de Zorg.

Toosje Valkenburg

huisarts, medisch directeur hospice Demeter, lid actiecomité HRMO, optimale zorg- dappere dokters, RvT Saltro, RvT SAG

Roger Ruijters

voorzitter RvB Envida

Tessa Schreibers

Directeur V&V MeanderGroep Zuid-Limburg
Tessa studeerde Sociaal Pedagogische Dienstverlening. Vanuit een commerciële setting bij Randstad-gezondheidszorg overgestapt naar de echte zorg; MeanderGroep. Haar expertise op de arbeidsmarkt gebruikte ze om een intern uitzendbureau op te zetten om vervolgens door te groeien als manager op verschillende P&O-afdelingen. Na een fors veranderingstraject met P5COM is ze nu Directeur V&V. Haar motto is ‘gezond boeren verstand en met de voeten in de klei zijn randvoorwaardelijk om de juiste verandering teweeg te kunnen brengen’.

Praktische informatie Congres Grip op Regeldruk 2019

Datum
Dinsdag 12 februari 2019

Locatie
Hotel Amsterdam – Amstel

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
399,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief* t/m 30 nov. 2018

499,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief*

*Primaire doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, consultants, informatiespecialisten, juristen, controllers en toezichtshouders in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) voor 5 punten, Algemene scholing cluster 1, 2 en 3.
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor deelnemers dat wij ons onderwijsaanbod btw vrij mogen aanbieden.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Yvette de Jager
T: 030 -638 37 05
E: yvette.dejager@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.