Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap

Congres Leiderschap en verandering bij VBHC
Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap

Waardegedreven zorg heeft de toekomst. Steeds meer organisaties zetten al stappen om de patiënt centraal te stellen. Maar de omslag maken naar de praktijk is nog niet zo eenvoudig.

Uitdagingen, Cultuuromslag en Verandertrajecten bij Value Based Healthcare. Kom naar het congres en krijg:

 • Inzicht in hoe VUmc en Menzis samenwerken bij VBHC
 • Grip op de versnelling van VBHC
 • Inzicht om medisch specialist én patient mee te krijgen met VBHC
 • Inhoudelijke begeleiding van VBHC-experts
 • Kennis over wat de proeftuinen van VUmc voor de patiënt betekenen

Meld u nu aan en leer hoe u door middel van veranderkundig leiderschap een versnelling in VBHC binnen uw organisatie kunt maken.

“Mooie insights vanuit perspectief zorgprofessional” – deelnemer vorige editie

Programma Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap 

13.30 uur
Ontvangst, registratie en netwerken
14.00 uur
Lees meer Sluiten
Welkom door de dagvoorzitters

Korte uiteenzetting over de inhoud van de dag en wat is de stand van zaken op het gebied
van Value Based Healthcare in Nederland?

Frederieke Vriends en Ilse Matthijssen, managers Strategie en Vernieuwing VUmc

14.10 uur
Lees meer Sluiten
VBHC een utopie óf het model van de toekomst

De visie op VBHC door de bril van een verzekeraar. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het financiële perspectief van VBHC belicht. Bij wie ligt het leiderschap? Op welke manier kan een verzekeringsmaatschappij daaraan bijdragen?

Marieke van der Lans,Manager Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg Menzis samen met Ingrid Hissink, directeur financiën VUmc

14.50 uur
Lees meer Sluiten
Patiënten visie: de proeftuinen van het VUmc

De VBHC-proeftuin Chronische Nierschade: Deze proeftuin is gestart in december 2017. Het zorgteam bestaat uit medewerkers die binnen VUmc betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade, zoals meerdere internist-nefrologen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, baliemedewerkers, planningsmedewerkers, et cetera. Ook patiënten zitten aan tafel, waarbij alles samenkomt: de uitgewerkte ‘patient journeys’, uitkomstmaten en inzicht in wat het zorgtraject kost.

Patiënt en arts vertellen samen met over wat VBHC oplevert voor de patiënt.

15.30 uur
Lees meer Sluiten
Netwerkpauze met denkkracht

Bezig zijn met VBHC is enorm inspirerend en tegelijkertijd ook een uitdaging. Want, hoe opmerkelijk is het toch, dat er in Nederland mooie projecten op het gebied van VBHC zijn, maar dat grote successen uitblijven?
Zet uw kennis en ervaring in en ga de dialoog met elkaar aan en met een aantal experts over:

 • Wat zijn huidige belemmeringen?
 • Waar liggen kansen?
 • Wat zijn gemakkelijke vervolgstappen?

16.30 uur
Lees meer Sluiten
Leiderschap vanuit de overheid: Zijn de ICHOM-sets zaligmakend?

Het International Consortium for Health Outcome Measures (ICHOM) heeft als doel om de zorg te helpen verbeteren op basis van uitkomstmetingen. Dit volgens het principe van Value Based Healthcare. ICHOM richt zich daarbij op het ontwikkelen van voor patiënten relevante uitkomsten en heeft tevens als doelstelling om uitkomsten internationaal op een gestandaardiseerde wijze te registreren om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het proces van Samen Beslissen te ondersteunen. Dit alles door uitkomsten internationaal op dezelfde wijze te registreren.

ICHOM sluit aan bij de Nederlandse situatie, bij de ontwikkeling van 17 van de 23 ICHOM-sets zijn Nederlandse artsen en/of patiëntvertegenwoordigers betrokken geweest en ICHOM wordt vaak gezien als waardevolle toevoeging op de huidige uitkomstinformatie.

Maar de implementatie van ICHOM-sets staat in Nederland en internationaal nog in de kinderschoenen, de uitkomsten zoals ICHOM die voorschrijft zijn ook nog maar op beperkte schaal  geïmplementeerd.

Zorginstituut Nederland onderzoekt op welke manier ICHOM bruikbaar is om in te zetten voor ontwikkelen en implementeren van indicatoren voor uitkomstinformatie. Met de deelnemers worden de inzichten hieruit bediscussieerd.

Suzan Orlebeke, adviseur Kwaliteitsdata Zorg, Zorginstituut Nederland

17.10 uur
Lees meer Sluiten
Praktijkcase: Santeon over leiderschap en de lerende organisatie

Santeon loopt voor in het continu verbeteren op basis van uitkomsten en kosten rondom een patiëntgroep

•             Op welke manier is de VBHC-methodiek geïntroduceerd en geïmplementeerd?
•             Wat zijn de belangrijkste lessen die Santeon heeft geleerd bij de implementatie?
•             Waar liggen de grootste uitdagingen voor verdere uitbouw van het programma?

Pieter de Bey, Directeur Santeon

17.50 uur
Lees meer Sluiten
Cultuurverandering en Leiderschap

Echte verandering begint klein en verloopt stap voor stap. En het risico op mislukking van veranderprocessen is groot.

 • Op welke manier kan het slagingspercentage verhoogt worden?
 • Wat hebben mensen nodig om te veranderen?
 • Op welke manier zijn teams ongeschonden door verandertrajecten te loodsen?

Dr. Arend Ardon is psycholoog en bedrijfskundige.

19.00 uur
Netwerkborrel met uitgebreide hapjes

Frederieke Vriends en Ilse Matthijssen

Dagvoorzitters Frederieke Vriends, manager Expertisecentrum VUmc én Ilse Matthijssen, Manager Operational Excellence VUmc  

Frederieke Vriends, klinisch neuropsycholoog, en Ilse Matthijssen, technisch wiskundige, zijn binnen VUmc samen verantwoordelijk voor het programma waarde gedreven zorg. Beiden zijn komend vanuit een consultancy rol al ruime tijd, elk vanuit een eigen invalshoek, binnen VUmc bezig een daadwerkelijke verandering in focus te realiseren: van het beste doen naar het beste voor de patiënt. Samen met een team adviseurs strategie & vernieuwing geven zij op uiteenlopende strategische thema’s hier invulling aan: borgen van sturing op kwaliteit, integraal capaciteitsmanagement, samenwerkingen in de regio & digitale strategie.

Pieter de Bey

Pieter de Bey is directeur van Santeon, de Nederlandse ziekenhuisgroep van 7 topklinische ziekenhuizen die open samenwerken om kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiervoor werkte Pieter bij the Boston Consulting Group (BCG) in New York aan strategische trajecten van Amerikaanse zorgaanbieders en zorgverzekeraars op gebied van VBHC.

Pieter bespreekt een Praktijkcase: Santeon aan het woord over leiderschap en de lerende organisatie.

Dr. Arend Ardon

Dr. Arend Ardon is psycholoog en bedrijfskundige. Hij is verbonden aan Holland Consulting Group en doceert aan diverse business schools. Zijn passie is om samen met opdrachtgevers inspirerend te veranderen, beweging te creëren en vernieuwing te realiseren. Hij schreef de bestsellers Doorbreek de Cirkel! en Ontketen vernieuwing! Zijn vertrekpunt: Vernieuwing ontstaat alleen langs een vernieuwende weg.

Arend geeft een plenaire presentatie over: Cultuurverandering en leiderschap

Suzan Orlebeke

Suzan is senior adviseur kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland. Sinds 2012 coördineert zij bij Zorginstituut Nederland het proces van verzamelen, publiceren en controleren van kwaliteitsgegevens van zorginstellingen uit diverse zorgsectoren. Sinds 2017 projectleider in het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen. Het programma richt zich op de impact van het (meer dan nu) meten van uitkomsten als indicator voor kwaliteit van zorg, de bruikbaarheid daarbinnen van internationale standaarden en het creëren van experimenteerruimte voor initiatiefnemers in het veld, zodat praktijkervaring wordt opgedaan met het meten en gebruiken van uitkomstinformatie. Het project richt zich op de impact en bruikbaarheid van de internationale standaarden van ICHOM als basis voor het meten en transparant maken van uitkomsten van zorg.

Suzan geeft een plenaire presentatie over: Leiderschap vanuit de overheid: Zijn de ICHOM-sets zaligmakend?

Marieke van der Lans

Marieke  van der Lans is manager inkoop medisch specialistische zorg bij Menzis. Marieke heeft  Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente en een MBA-opleiding gevolgd aan Columbia Business School in New York. Voordat Marieke ging werken bij Menzis, was zij manager zorg en bedrijfsvoering in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Daarvoor werkte ze lange tijd bij de Nederlandse vestiging van The Boston Consulting Group. Bij dit adviesbureau ontwikkelde ze tijdens ziekenhuisprojecten een hart voor de zorg en de overtuiging dat ons zorgsysteem nóg beter kan: zowel voor de patiënt als voor zorgprofessionals.

Ingrid Hissink

Directeur Financien VUmc

Datum
Woensdag 27 juni 2017

Locatie
VUmc – amstelzaal

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd voor vier punten voor de Algemene Nascholing (ABAN) | Algemene scholing cluster 1,2 en 3.

Tarieven

279,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,- per persoon (excl. btw) | Commerciëeltarief

*Primaire doelgroep

Directie, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Managers bedrijfsvoering, Hoofd en medewerkers Kwaliteit en Veiligheid, Research & Development, Hoofd en medewerker inkoop, bestuurders MSB en medisch specialisten, promovendi, onderzoekers, verpleegkundigen en verzorgenden binnen zorginstellingen.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 -638 36 59
M: 06 – 30 905 752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.