Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorg zet vol in op artificial intelligence

Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) maakt een enorme groei door binnen ziekenhuizen wereldwijd. Volgens een nieuwe analyse van HIMSS Analytics blijkt dat de helft van ziekenhuizen verwacht binnen vijf jaar AI in te zetten. Bovendien blijkt uit onderzoek van PwC dat meer dan de helft van de patiënten bereid is om AI te accepteren in hun behandelplan.
AI400.jpg

Ongeveer 35 procent van ondervraagde zorgorganisaties maakt plannen om binnen twee jaar kunstmatige intelligentie in te zetten. Meer dan 50 procent denkt dit binnen vijf jaar te doen. Dat is de conclusie van onderzoek dat HIMSS Analytics en vakblad Healthcare IT News deden onder hun bezoekers en lezers. Hoewel slechts 4,7 procent van de respondenten op dit moment al AI-technologie inzet, ziet de toekomst van kunstmatige intelligentie in de zorg er rooskleurig uit. 10,6 procent van de respondenten gaf aan AI binnen twaalf maanden in te zetten en 23,5 procent gaf aan dit binnen twee jaar te doen.
Brendan FitzGerald, onderzoekdirecteur van  HIMSS Analytics: ‘Als je alle plannen bij elkaar in ogenschouw neemt, zie je een significante groei in het gebruik van deze technologie. Zoals met de meeste nieuwe technologieën zijn er in eerste instantie barrières te doorbreken voordat het breed ingevoerd wordt. De belangrijkste horde die genomen moet worden wat betreft kunstmatige intelligentie, is dat het nog in de vroege fase van ontwikkeling zit en dat het nog moeilijk in te schatten is wat op korte termijn de directe meerwaarde van applicatie is. Daar is nog veel finetuning voor nodig.’

Gold rush
FitzGerald waarschuwt in Healthcare IT News bovendien dat instellingen op hun hoede moeten zijn voor producenten die munt willen slaan uit de ‘AI-gold rush’. ‘Dat gebeurde ook bij het opkomen van telemedicine bijvoorbeeld. Dat sommige partijen claimen AI-producten te leveren, die in feite geen AI-producten zijn.’

Patiënten
Niet alleen zorginstellingen zien dat invoering van allerlei AI-oplossingen de zorg kan verbeteren. Volgens nieuw onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC is een meerderheid van de respondenten bereid om deze geavanceerde technologieën toe te laten om zo de kwaliteit van de geleverde zorg naar een hoger niveau te tillen. Aan het wereldwijde onderzoek van PwC deden meer dan 11.000 patiënten uit twaalf landen mee. 55 procent van de mensen is bereid om in een deel van het behandelplan artsen te vervangen door robots of een andere vorm van kunstmatige intelligentie.

Achilleshiel
Volgens Sander Visser, leider van de healthcare praktijk van PwC, is de implementatiebereidheid in Nederland toegenomen. ‘Meer dan de helft verwelkomt robots en kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg, tegenover 39 procent die dat niet wenst. De Nederlandse respondenten geven aan hiervoor open te staan als diagnoses en testen daardoor beter en sneller worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat een hogere toegankelijkheid door deze technologische ontwikkelingen wordt toegejuicht. Maar we zijn ook bang dat typisch menselijke waarden als vertrouwen en een persoonlijke benadering hierdoor verloren gaan. Daar zit nog de achilleshiel.’

Opkomende economie
Uit het PwC-onderzoek blijkt tevens dat de bereidheid om deze technieken in de gezondheidszorg toe te laten in opkomende economieën fors hoger ligt dan in West-Europa. ‘De gezondheidszorg in opkomende economieën is nog meer in ontwikkeling en kent daardoor meer flexibiliteit. De bereidheid om nieuwe ontwikkelingen sneller op te nemen, ligt daar hoger. In landen als Nederland en België is dat minder het geval’, zegt Visser.

Operaties
Bij kleine operaties ziet een meerderheid geen bezwaar als een robot deze operatie uitvoert. In Nigeria, Turkije en Zuid-Afrika ligt dit percentage het hoogst (73 procent, 66 procent en 62 procent) en in het Verenigd Koninkrijk het laagst, namelijk 36 procent. Dit beeld verandert echter als het gaat om ingrijpende operaties zoals heupoperaties, het verwijderen van een tumor of een hartoperatie. Toch geeft 40 procent van de respondenten in Nederland dan nog steeds aan hiervoor open te staan. Visser: ‘Uiteindelijk zet deze trend in de gezondheidszorg door. We zullen in de komende decennia te maken krijgen met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Kunstmatige intelligentie en robots worden daarom een belangrijk hulpmiddel.’

Kunstmatige intelligentie
In de zorg wordt kunstmatige intelligentie vooral ingezet voor de ondersteuning van klinische beslissingen, het terugdringen van medicatiefouten of het optimaliseren van de workflow. Bij kunstmatige intelligentie wordt gestreefd machines het vermogen te geven om menselijk gedrag na te bootsen, zoals redeneren, leren of het begrijpen van spraak.

Dossier E-Health
E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Lees hier de uitlegpagina E-Health. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Godie Vierbergen

    Mooi artikel. Het product wat wij uitzetten in de medische omgevingen, medische spraakherkenning, is daar een mooi voorbeeld van. Door de gebruiker te leren kennen, kun je al voorspellen wat die persoon gaat dicteren. Dat niet vanaf het allereerste start, maar lopende het gebruik. Zo wordt de herkenbaarheid hoog. Het blijft statistiek.

Of registreer u om te kunnen reageren.