Home Registreren – Onderwerpen
  • STAP 1: ONDERWERPEN
  • STAP 2: WERKOMGEVING

Waarover lees jij graag?

Nursing informeert over belangrijke thema’s in de verpleegkunde. Met welke thema’s heb jij in de praktijk veel te maken? Waarover wil jij je kennis vergroten? Kies hieronder jouw favoriete thema’s.

acute zorg
Bekostiging zorg
Best practices
Dure geneesmiddelen
Duurzaamheid in de gezondheidszorg
kiezenindeggz
Een medisch team kijkt in het epd van een patiënt
Financieel management
Fraude
Samenwerking
Gehandicaptenzorg
Themapagina ggz
Governance in de gezondheidszorg
Innovatie
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsmeting ggz
MSB
IGJ toetst persoonsgerichte zorg bij ouderen en gehandicapten
Patiëntveiligheid
Personalia: bestuurswisselingen in de gezondheidszorg
Personeel
Persoonlijk zorgdossier
Persoonsgebonden budget
Preventie
Regeldruk
Thuiszorg
TRNDR App
Value based healthcare
wijkverpleging
VGZ, Zuyderland, zorgverzekeraars, zorginkoop, ziekenhuizen, ziekenhuiszorg
Juryvoorzitter Andrë Rouvoet feliciteert Zorgmanager van het Jaar 2019 Peter de Visser