Dr. Mandy Leurs-Stijnen

Programmacoördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Zuid Limburg

Dr. Mandy Leurs-Stijnen werkt als onderzoeker/epidemioloog bij de GGD Zuid Limburg en is programmacoördinator van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Ze is in 2015 gepromoveerd op het vroegtijdig signaleren van ouderen in een mogelijk kwetsbare positie vanuit de huisartsenpraktijk. Hiervoor ontving ze in 2015 de ‘Spreeuw’ prijs voor innovatief en maatschappelijk relevant praktijkonderzoek. Ze heeft brede kennis over praktijkgericht onderzoek en toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze is betrokken bij diverse projecten op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk binnen de publieke gezondheid. Ze begeleidt meerdere PhD-studenten, onder meer op onderzoek naar het versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein binnen de fase Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen van het kind).