Home Tags Bdo

bdo

Fusie en samenwerking in de zorg

Chinese muren belemmeren samenwerking in de zorg’

'Als het zorgstelsel niet grondig wordt verbouwd, dan loopt het helemaal vast', Chris van den Haak, voorzitter BDO branchegroep zorg. Foto: BDO.
Zorgaanbieders die domeinoverstijgend willen samenwerken, stuiten op de schotten van de verschillende zorgwetten. ‘We moeten de Chinese muren binnen de financiering van de zorg afbreken om te komen tot integrale gezondheidszorg’, zegt Chris van den Haak van BDO in een interview over het Zorgmanifest.
Bekostiging

Zorgmanifest: ‘Neem zorglandschap op de schop’

Zorgmanifest
Een zorginfarct dreigt voor het hele zorgstelsel als de financiering en regelgeving niet radicaal worden veranderd. Dat zeggen zo’n dertig zorgbestuurders en BDO in een gezamenlijk zorgmanifest met tien actiepunten. Vooral de overheid is aan zet.