Home Tags Borstkankerzorg

borstkankerzorg

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Vijf jaar Alexander Monro: ‘We hebben ons bestaansrecht bewezen’

Alexander Monro, Marjolein de Jong, bestaansrecht bewezen
Patiënten in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zijn beduidend vaker tevreden over hun behandeling dan in andere ziekenhuizen. Het aantal vervolgoperaties ligt lager, er wordt meestal direct tijdens de operatie gestart met de reconstructie en de wachttijden binnen het behandeltraject zijn korter.