Home Tags Dementie

dementie

Ouderenzorg

Startschot voor vijf internationale dementie-projecten

Dementie
Vijf nieuwe internationale projecten over dementie zijn onlangs van start gegaan. Het doel van de projecten is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.
Ouderenzorg

Doorbreek taboe op seksualiteit en intimiteit in verpleeghuis’

seksualiteit intimiteit verpleeghuis
Seksualiteit in verpleeghuizen komt te snel in de sfeer van probleemgedrag, terwijl het een normale menselijke behoefte is. Psycholoog Tineke Roelofs pleit voor meer openheid en persoonsgerichte zorg.
Ouderenzorg

Vincent van Gogh en Proteion bieden soelaas bij ernstig probleemgedrag

Een ggz-instelling en een ouderenzorgorganisatie hebben samen een oplossing bedacht voor het omgaan met ernstig probleemgedrag. In het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie kunnen ouderen met dementie tijdelijk worden opgenomen en behandeld door een multidisciplinair team.
Bekostiging

Lezers Zorgvisie: mantelzorg bij dementie in het basispakket

Alliade
Bijna honderd Zorgvisie-lezers reageerden online op de vraag ‘wat zou u beslissen bij Alzheimer?’ Tachtig procent van hen vindt dat mantelzorg bij dementie vergoed moet worden vanuit de basisverzekering.
Ouderenzorg

Mantelzorg bij dementie leidt vaak tot eenzaamheid

Alzheimer Nederland wil betere dementiezorg

Zeventig procent van de Nederlandse mantelzorgers van mensen met dementie zeggen weinig tot geen ondersteuning te krijgen. Dit resulteert in eenzaamheid en isolement, aldus een Europese studie van Alzheimer Europe. ‘Er is nog een hoop werk te doen’, meent Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.

Toezicht

NZa verplicht wachttijdregistratie voor casemanagement dementie

NZa verplicht wachttijdregistratie dementie
De Nederlandse Zorgautoriteit gaat zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden, verplichten hun wachttijden door te geven. Deze maatregel gaat op 1 december 2018 in.
Ouderenzorg

Tien tips tegen onrust bij dementie

Meriant filmpjes tips tegen onrust bij dementie, anna schotanus
Ouderenzorgorganisatie Meriant heeft haar zorgmedewerkers aan het werk gezet om oplossingen te verzinnen om onrust bij dementie te verminderen. Aan creativiteit geen gebrek.
Ouderenzorg

VWS initieert onderzoek naar casemanagement dementie

Het ministerie van VWS laat landelijk en regionaal onderzoek doen naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland hoopt dat de uitkomsten leiden tot gerichte verbetertrajecten in regio’s waar de zorg voor dementie nog niet optimaal functioneert.
Ouderenzorg

Proeftuin Dementie wordt mogelijk vervolgd

dementie
Na een succesvol verloop dreigt er een einde te komen aan de pilot Proeftuin Dementie, maar de partners gaan op zoek naar kapitaal voor een doorstart.
Ouderenzorg

Alzheimer Nederland lanceert tienpuntenplan betere dementiezorg

Alzheimer Nederland wil betere dementiezorg
Alzheimer Nederland doet in de Focusbrief dementie 2018 tien voorstellen om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren voor mensen met dementie. De brief is op 13 maart overhandigd aan de Tweede Kamercommissie VWS.