Home Tags Gegevensuitwisseling

gegevensuitwisseling

Persoonlijk zorgdossier

Wim Hodes: pgo-standaarden van MedMij zijn te beperkt

Toetsingskader e-health
Wim Hodes van de Stichting Gerrit, een organisatie voor digitale uitwisseling van zorginformatie in Noord-Nederland, vindt dat de door MedMij ontwikkelde standaarden voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) onvoldoende zijn. Volgens hem is uitbreiding noodzakelijk.
Patiëntveiligheid

VZVZ: ‘Landelijk Schakelpunt al goed genoeg voor gegevensuitwisseling’

Zorgvisie ict magazine, nr. 3, 2018
VZVZ reageert op recente publicaties waarin zorgverleners aangeven dat de uitwisseling van actuele medische gegevens in Nederland nog altijd onvoldoende is geregeld. 'Het Landelijk Schakelpunt (LSP) voorziet duidelijk in een basisbehoefte', stelt de VZVZ. Ondertussen is VZVZ op zoek naar nieuwe oplossingen.