Home Tags Gezamenlijke besluitvorming

gezamenlijke besluitvorming

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Niveau gezamenlijke besluitvorming kan hoger’

Met het project Beslist samen! wil Zorginstituut Nederland samen met patiëntenverenigingen gezamenlijke besluitvorming verder verspreiden. Vijf ziekenhuizen delen hun expertise met andere centra.