Home Tags HpA

HpA

Personeel

HpA kampt met problemen, directeur stapt op

problemen
Directeur Paul Rijksen gaat de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) verlaten. De HpA kampt al een lange tijd met problemen. Zo is er door het nijpend tekort aan zorgpersoneel ’s nachts in de zomer nog maar één huisartsenpost beschikbaar. Tevens blijken medewerkers gefraudeerd te hebben met medicijnen.