Home Tags Huisartsen

huisartsen

Preventie
Leefstijlgeneeskunde verdient een prominente plek in onderzoek en beleid

‘Leefstijlgeneeskunde verdient een prominente plek in onderzoek en beleid’

Wetenschappelijk bewijs dat leefstijlinterventies chronische ziekten kunnen remmen, komt steeds meer voor handen maar in de praktijk wordt er nog te weinig van geprofiteerd. Dat stellen onderzoekers van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.
Tech

Bekostiging belemmert juiste zorg op juiste plek

De huidige bekostiging en gebrekkige digitale gegevensuitwisseling vormen obstakels voor de juiste zorg op de juiste plek. Daarvoor waarschuwen de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen in een brief aan de Tweede Kamer.
Gehandicaptenzorg

VGN: Huisartsenzorg in het geding voor gehandicapten

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van zorg aan cliënten die in een Wlz-instelling verblijven. De branchevereniging krijgt namelijk ‘steeds meer signalen dat huisartsen en huisartsenposten weigeren afspraken te maken’ met zorgaanbieders voor deze cliënten. 

LHV: regierol huisarts bij dwang schaadt vertrouwensband patiënt

De huisarts wil geen beslissende rol bij onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Ook het overgangsjaar dat minister de Jonge heeft ingesteld en de verder uitwerking daarvan, brengt hierin geen verandering, zo stelt de nieuwe bestuurder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Guus Jaspar.
Epd
kiezenindeggz

Huisartsen introduceren eigen versnellingsplan digitalisering

Huisartsen zijn vroeg begonnen met automatiseren en hebben daarin jarenlang voorop gelopen. Nu dreigt de sector achterop te raken doordat veel huisartsen de noodzaak tot verdere digitalisering niet zien. De drie landelijke huisartsenorganisaties slaan de handen ineen.
Ouderenzorg
Saar Boerlage van de Wijze Oude Wijven in Amsterdam in gesprek met dagvoorzitter Meike de Jong op het congres Ouderenzorg op de Juiste Plek

Acute ouderenzorg moet radicaal anders

De acute ouderenzorg moet inzetten op mini-ziekenhuizen in de wijk, ziekenhuiszorg aan huis en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen om acute opnames te voorkomen. Doorgaan op de huidige manier is een doodlopende weg.
Governance
Levenseinde

‘Huisarts heeft cruciale rol in levensvraagstukken’

Huisartsen moeten een cruciale rol spelen in het bespreekbaar maken van levenseinde en zwangerschapsafbreking. Een zorgvuldiger en langer traject rondom levensvraagstukken moet misverstanden tussen arts en patiënt voorkomen.
Ouderenzorg
wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige is spil in ‘Ruisloze ouderenzorg’

In ‘Ruisloze ouderenzorg’ doen wijkverpleegkundigen bij ouderen thuis directe diagnostiek. Dat ontlast de huisarts en voorkomt onnodige ziekenhuisopnames.
Fusie en samenwerking in de zorg
optometristen oogarts Menzis pilot optometrist

Menzis: pilot met optometristen boven verwachting

De inzet van optometristen verlaagt het aantal doorverwijzingen naar de oogarts aanzienlijk. Dat concludeert Menzis op basis van succesvolle pilots.
Innovatie
e-consult

Handboek moet e-consult bij huisartsen stimuleren

Het handboek 'E-consult, hoe regelen we dat?' van LHV, NHG en Nictiz moet het tegenvallende aantal digitale consulten bij de huisarts een impuls geven. Het handboek is aangeboden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS en voorzitter van het Informatieberaad Zorg.