Home Tags Huisartsenpost Amsterdam

Huisartsenpost Amsterdam

Acute zorg

Problemen bij HAP Amsterdam gevolg van tekort triagisten

HpA
Huisartsenposten Amsterdam (HpA) is onder verscherpt toezicht gesteld van de IGJ. Een en ander heeft te maken met lokale problematiek, maar ook met een landelijke trend van met name te weinig triagisten,
Personeel

HpA kampt met problemen, directeur stapt op

problemen
Directeur Paul Rijksen gaat de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) verlaten. De HpA kampt al een lange tijd met problemen. Zo is er door het nijpend tekort aan zorgpersoneel ’s nachts in de zomer nog maar één huisartsenpost beschikbaar. Tevens blijken medewerkers gefraudeerd te hebben met medicijnen.