Home Tags Langdurige zorg

langdurige zorg

Bekostiging

Uitgaven wijkverpleging stijgen met 47 procent in zeven jaar

geld
De uitgaven voor wijkverpleging zijn in de periode 2010-2017 toegenomen met 47 procent. De groei van de uitgaven voor de hele langdurige zorg is over die periode wel afgevlakt, zoals de bedoeling was van de hervorming van de langdurige zorg. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
Governance

SCP: Omvang informele hulp niet toegenomen

De omvang van de informele hulp is tussen 2014 en 2016 gelijk gebleven. Ook laat de toegang tot de juiste hulp te wensen over. Dit meldt het Sociaal Cultureel Planbureau in een vanmiddag gepubliceerd rapport over de hervorming van de langdurige zorg.
Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg krijgt 173 miljoen euro extra

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg krijgen extra geld voor hogere tarieven en vergoeding voor vervoer. In 2019 gaat het om 173 miljoen euro extra. Dat heeft het ministerie van VWS besloten na overleg met veldpartijen.
Bekostiging

VWS en NZa ruziën over tarieven langdurige zorg

tarieven langdurige zorg
Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een hoogoplopend conflict over de tarieven in de langdurige zorg. Het kostenonderzoek van de NZa toont aan dat er geld bij moet, maar de vraag is of VWS de buidel wil en kan trekken.
Ouderenzorg

Minder mensen in langdurige zorg

personeelstekort-zorgpersoneel
Minder mensen maken gebruik van de Wet langdurige zorg. De kosten per persoon stijgen wel.
Ouderenzorg

Maak verpleeghuis weer bereikbaar voor meer mensen’

Zorgkosten
Uit onderzoek blijkt dat sommige mensen beter gedijen in verpleeghuizen omdat ze meer tijd hebben om te doen wat ze leuk vinden. De politieke nadruk die nu wordt gelegd op langer thuis blijven wonen, doet geen recht aan de verscheidenheid van mensen.
Bekostiging

Fout kostenonderzoek Wlz heeft impact op landelijke kostprijs

Tarieven wijk
Tijdens een verificatie van het kostenonderzoek voor Wlz, hebben KPMG en de NZa in een van de formules een fout ontdekt. ‘Dit heeft impact op de landelijk gemiddelde kostprijs’, aldus de zorgautoriteit.
Innovatie

Nieuwe informatiestandaard voor langdurige zorg

iWlz
In de langdurige zorg komen meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing, met al claim dat dit niet leidt tot meer administratieve lasten. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige zorg (iWlz).
Innovatie

Toename ict-inzet leidt tot minder overhead

De langdurige zorg heeft de afgelopen jaren veel in ICT-voorzieningen geinvesteerd.
Investeringen in automatisering hebben de afgelopen jaren geleid tot minder overhead in de langdurige zorg. Dat concludeert Berenschot in de jaarlijkse Benchmark Care.
Bekostiging

Blog: Ouderenzorg met veel extra geld, zonder samenhang

Jan Coolen_450.jpg
De onderbouwing van het bedrag van ruim 2 miljard euro extra voor de ouderenzorg is minder hard dan wordt aangenomen. En er is weinig zicht op de samenhang van de verschillende soorten langdurige zorg.