Home Tags Langdurige zorg

langdurige zorg

Gehandicaptenzorg

Utrechtse Rekenkamer: aanbod langer zelfstandig thuis wonen ontoereikend

care400.jpg
De Utrechtse Rekenkamer heeft een kritisch rapport gepresenteerd over langer zelfstandig wonen voor mensen met een ernstige beperking.
Patiëntveiligheid

Brit wacht twee keer zo lang op operatie als Nederlander

De wachttijden voor heup-, knie-, en cataractoperaties zijn in Nederland de helft zo lang als in Engeland.
Personeel

Landelijk waarschuwingsregister Zorg&Welzijn gelanceerd

Werkgevers in de langdurige zorg willen kwaadwillende medewerkers uit de zorg bannen.

Professionalisering van de financiële lat

abn-anja.jpg
De jaarcijfers zijn weer gepubliceerd. Het afgesloten jaar was voor de sector langdurige zorg over het algemeen niet gemakkelijk.

Professionalisering van de financiële lat

abn-anja.jpg
De jaarcijfers zijn weer gepubliceerd. Het afgesloten jaar was voor de sector langdurige zorg over het algemeen niet gemakkelijk.
Ggz

NZa in actie voor kortere wachttijden

wachtkamer.fotolia.jpg
Wachttijden ziekenhuizen, ggz en langdurige zorg soms onacceptabel lang.

Langdurige zorg lijdt aan ‘ieder-voor-zich-cultuur’

Ouderen_Shotshop_mmq-inp[1]_Monkey Business 2-450.jpg
Innovaties blijven achter door grote praktijkvariatie. Goed onderzoek ontbreekt.
Transitie

Onrust over vergoeding zorg voor gehandicapte kinderen

Handicap_Fotolia_13472058_Subsc.jpg
Het is onduidelijk of de zorg voor ongeveer drieduizend zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen wordt vergoed.
Verpleeghuiszorg

Toegang langdurige zorg hangt niet af van inkomen of postcode’

Ouderenzorg_Fotolia_62897236_Subscription_Yearly_XXL_450.jpg
Het verschil met de indicatiestelling in de Wmo en de curatieve zorg is groot. De praktijkvariatie in de cure is soms honderd keer zo groot als in de care.
Gehandicaptenzorg

NZa leest zorgkantoren de les

megafoon.de les lezen.fotolia.jpg
Zorgkantoren verzaken zorgplicht: 125 verstandelijk beperkte cliënten zonder passende zorg.