Home Tags Langdurige zorg

langdurige zorg

Iris van Bennekom verlaat NPCF

Iris van Bennekom verlaat NPCF
Directeur Iris van Bennekom verlaat de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daar heeft het NPCF-bestuur gisterenochtend het personeel van op de hoogte gebracht.
Gehandicaptenzorg

Bussemaker komt met ‘Deltaplan gehandicaptenzorg’

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) kondigde donderdag een ‘Deltaplan’ voor de gehandicaptenzorg aan om de veiligheid in deze sector te vergroten. Aanleiding voor deze actie is het IGZ-rapport ‘Verantwoorde zorg voor gehandicapten onder druk’ van deze maand.

Bussemaker: meer vertrouwen bij indicatiestelling

Bussemaker: meer vertrouwen bij indicatiestelling
Staatssecretaris Bussemaker van VWS wil bij de indicatiestelling in de AWBZ meer uitgaan van vertrouwen in zorgaanbieders. Ze heeft daarom zeven pilots gestart waarin zorgaanbieders een deel van de indicatiestelling doen.

BKZ stijgt met 10 miljard

BKZ stijgt met 10 miljard
Het kabinet voorziet voor de komende vier jaar een stijging van het zorgbudget van 10 miljard euro. Het totale zorgbudget inclusief eigen betalingen van de burger bedraagt volgend jaar 54 miljard euro.
Fusie en samenwerking in de zorg

CDA: NMa moet fusies anders toetsen

Het CDA maakt zich grote zorgen over omvangijke fusies in de zorg en wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) fusies anders gaat toetsen.

Wachten

Wachten op zorg geeft patiënten veel stress en ergernis. Onlangs ontstond deining over de voorrangsbehandeling van crimineel Willem Holleeder. Hij kreeg binnen een dag nadat hij in de rechtszaal onwel werd, nieuwe hartkleppen. En dat terwijl gemiddelde, brave burgers maanden moeten wachten op zo’n operatie.

Bussemaker sluit 100 dagentoer af

Staatsssecretaris Jet Bussemaker maakte tijdens de conferentie waarmee zij haar honderd dagentoer door de AWBZ-sector afsloot bekend wat haar plannen zijn voor de sector.
Ggz

Psychologische zorg in het basispakket

Een bezoek aan de psycholoog komt volgend jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Acht consulten worden vergoed, met een eigen bijdrage van 10 euro per zitting.

Marktwerking kent keerzijde’

'Marktwerking kent keerzijde'
Zorgmanager van het Jaar 2007 Eelco Damen vindt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor de keerzijde van marktwerking in de zorg. Volgens de Cordaan-bestuursvoorzitter worstelt vooral de langdurige zorg met de negatieve effecten van de marktwerking.

AWBZ op de tocht

Het bestaan van de AWBZ staat ter discussie. Een analyse van de belangrijkste adviezen over de volksverzekering. AWBZ nadert einde Alles wijst op afschaffing AWBZ