Home Tags Meerjarencontract

meerjarencontract

Zorginkoop

Isala doet 10 procent ziekenhuiszorg naar huis

Isala ziekenhuis Zwolle
Isala en Zilveren Kruis hebben de ambitie om 10 procent van de ziekenhuiszorg in 2022 te verplaatsen naar de thuissituatie. Dat hebben ze afgesproken in hun vernieuwde meerjarencontract. Het contract heeft een waarde van 1,2 miljard euro.
E-health

E-healthregeling moet einde maken aan jaarcontracten

Alliantie kwaliteit in de ggz
Een groot deel van de 90 miljoen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor het opschalen van e-health thuis is bedoeld voor het doorvoeren van meerjarencontracten tussen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeente. Over ongeveer drie jaar zijn meerjarencontracten de regel in plaats van de uitzondering, waardoor er meer rust en ruimte is voor innovatie.
Zorginkoop

CZ sluit mogelijk tienjarencontract af met Zuyderland

David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, positief resultaat
CZ gaat een tienjarencontract afsluiten met Zuyderland. De zorgverzekeraar en het ziekenhuis willen samen werken aan terugdringing van de hoge zorgkosten in Limburg. Met een tienjarencontract zijn de financiële risico's van de transitie van de tweede naar de eerste lijn niet zo groot voor Zuyderland.
Wijkverpleging

Buurtzorg en Menzis sluiten meerjarencontract van zeker 150 miljoen

directeur jos de blok buurtzorg nederland
Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar Menzis sluiten een meerjarencontract van 150 à 200 miljoen euro. Ze gaan samen inzetten op preventie, buurtnetwerken en e-health.
Zorginkoop

Zorginkoop Wlz is steeds meer persoonsvolgend

oudere
Zorgkantoren kopen in de langdurige zorg steeds meer persoonsvolgend in. Probleem in de zorginkoop Wlz vormt de onzekerheid over betaling van overproductie.
Zorginkoop

Rijnstate wil ‘kliniek van de toekomst’ worden, Menzis helpt

Ziekenhuis Rijnstate en zorgverzekeraar Menzis hebben een omvangrijk meerjarencontract gesloten. Acht value based healthcareprojecten zjin daar onderdeel van.
Ggz

Menzis en Lentis maken langjarige afspraken over betere ggz

Toekomstverkenningen VTV:
Dertig procent afname van de gemiddelde duur van de opname. Twintig procent minder separaties. Dat zijn enkele afspraken in het meerjarencontract van Menzis en ggz-instelling Lentis.
Bekostiging

Banken en verzekeraars wentelen financiële risico’s af op zorg’

Richard Janssen tweebenig besturen innovatie zorg ESHPM
Banken en zorgverzekeraars wentelen financiële risico’s af op zorgaanbieders. Die krijgen daardoor te weinig ruimte voor innovatie, betoogt Richard Janssen in zijn oratie.